| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 194/XXXIII/2014 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXVIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012r. poz. 391 ze zmianami)

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXVIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 września 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 194/XXXIII/2014
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 lutego 2014 r.

WYKAZ INKASENTÓW NA TERENIE GMINY KAMIENICA POLSKA

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

Kamienica Polska

Ryszard Polaczek

Rudnik Wielki

Grzegorz Kwiecień

Osiny

Jan Krzyczmonik

Wanaty

Stefan Kosiak

Zawisna

Czesław Kupczyk

Zawada

Marian Kura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »