| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 7 stycznia 2016

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.411.2015.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015r. orzekające nieważność przepisów: - ust. II w zakresie zwrotu: „Przez budownictwo wielolokalowe rozumie się budynki wielorodzinne, zawierające 8 lub więcej mieszkań”, - ust. IV w zakresie zwrotów: „Segregacja odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w gospodarstwach domowych następujących grup odpadów: 1) tworzywa sztuczne (m.in. zgniecione plastikowe butelki ) oraz opakowania wielomateriałowe zbierane będą do worków w kolorze żółtym; 2) suchy i niezanieczyszczony papier i tektura zbierane będą do worków w kolorze niebieskim; 3) szkło opakowaniowe (bez podziału na białe i kolorowe) zbierane będą do worków koloru zielonego). Odpady zbierane w workach należy oczyścić z resztek innych substancji”, „Pozostałe zmieszane odpady odpady z gospodarstwa zbierane będą do pojemników. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania się wrzucania m.in. gruzu, gorącego popiołu i żużla, odpadów niebezpiecznych. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez wykonawcę usługi, ale przy zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie, właścicielowi posesji, opłata jak za odpady niesegregowane.” załącznika nr 1 do uchwały nr XVI.116.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiDziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego rok 2016 poz. 208