Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną pozycję
Dziennik Ustaw
Tytuł pozycji w Dzienniku Ustaw
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Monitor Polski
Tytuł pozycji w MP
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Dzienniki Urzędowe
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Dzienniki Unii Europejskiej
Tytuł pozycji w dzienniku UE
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
INFOR.pl > Kalkulatory > Kalkulator brutto-netto 2000-2014

Kalkulator wylicza wartość pensji netto z brutto oraz brutto z netto

Krok 1
Podaj wartość wynagrodzenia:
Krok 2
Wybierz opcje:

Krok 3
Podaj rok, którego mają
dotyczyć obliczenia:

Wyniki obliczania:

Drukuj wyniki

Brutto ZUS Składka na ub. zdrow. Zaliczka na podatek Netto
-- -- -- -- --


Kalkulator podaje kwoty dla wynagrodzeń miesięcznych. Kalkulator nie uwzględnia kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru skladek ZUS.

Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.