Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Skarbu w przedmiocie zmiany art. 100 ustawy Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1919-05-23
  • Data wejścia w życie: 1919-05-23
  • Data obowiązywania: 1919-05-23
  • Z mocą od: 1919-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw