REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1928 nr 36 poz. 346

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

z dnia 22 marca 1928 r.

o Państwowem Muzeum Archeologicznem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Art. 1. [Państwowe Muzeum Archeologiczne]
Tworzy się Państwowe Muzeum Archeologiczne, które podlega Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Siedzibą Muzeum jest m. st. Warszawa.

Art. 2. [Cele Państwowego Muzeum Archeologicznego]
Państwowe Muzeum Archeologiczne jest państwowym zakładem naukowo - badawczym, mającym na celu:

a) badanie prahistorji przedewszystkiem terytorjum Państwa Polskiego,

b) konserwację zabytków przedhistorycznych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

c) szerzenie wiedzy w dziedzinie archeologji przedhistorycznej, przedewszystkiem przez gromadzenie i opracowywanie materjałów naukowych oraz popieranie badań w tej dziedzinie.

Art. 3. [Darowizny i zapisy]
Państwowe Muzeum Archeologiczne może w imieniu Skarbu Państwa przyjmować w sposób przepisami prawnemi i statutem przewidziany darowizny i zapisy na cele, związane z jego działalnością.
Art. 4. [Pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego]
Pracownicy Państwowego Muzeum Archeologicznego podlegają przepisom o państwowej służbie cywilnej.

W poczet pracowników naukowych Muzeum może być przyjęty tylko ten, kto wykaże się drukowanemi pracami naukowemi z zakresu archeologji przedhistorycznej. Postanowienie to nie dotyczy asystentów.

Art. 5. [Statut]
Przepisy szczegółowe o organizacji i zakresie działania Państwowego Muzeum Archeologicznego będą zawarte w statucie, który zatwierdzi Rada Ministrów.
Art. 6. [Wykonanie rozporządzenia]
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Art. 7. [Wejście w życie]
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski

Minister: K. Bartel

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

Minister Skarbu: G. Czechowicz

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Dr. Dobrucki

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Komunikacji: Romocki

Minister Robót Publicznych: Moraczewski

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1928-03-24
  • Data wejścia w życie: 1928-03-24
  • Data obowiązywania: 1935-01-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA