| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 maja 1992 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania oraz organów właściwych do uznawania stopni wojskowych

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Osoby, którym władze Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie nadały do dnia 22 grudnia 1990 r. stopnie wojskowe, mogą składać wnioski o uznanie tych stopni.
§ 2.
1. Wnioski o uznanie stopni wojskowych składa się do Ministra Obrony Narodowej.

2. Osoby zamieszkałe w kraju mogą składać wnioski za pośrednictwem wojskowych komend uzupełnień właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania, a osoby zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem konsulatów.

§ 3.
1. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwisko i imię osoby zainteresowanej,

2) imię ojca, datę i miejsce urodzenia,

3) datę nadania i nadany stopień wojskowy,

4) określenie organu, który nadał stopień wojskowy,

5) aktualne miejsce zamieszkania.

2. Do wniosku należy dołączyć wszelkie posiadane dokumenty potwierdzające fakt nadania stopnia wojskowego (uwierzytelnione odpisy tych dokumentów).

3. Jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1, lub nie dołączono do niego dokumentów wskazanych w ust. 2, osobę zainteresowaną wzywa się do uzupełnienia braków w terminie 3 miesięcy, pod rygorem zwrotu wniosku.

§ 4.
1. O uznaniu stopnia wojskowego postanawia, z zastrzeżeniem ust. 2, Minister Obrony Narodowej.

2. Wnioski o uznanie stopni oficerskich podporucznika oraz generałów i admirałów, wraz z własną opinią, Minister Obrony Narodowej przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W razie odmowy uznania stopnia wojskowego, postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie osobie zainteresowanej.

§ 5.
1. Uznanie stopnia wojskowego przez właściwy organ stanowi podstawę do sporządzenia i wydania osobie zainteresowanej dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, sporządza wydaje Minister Obrony Narodowej.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie organu orzekającego o uznaniu stopnia wojskowego,

2) nazwisko i imię oraz imię ojca osoby, której stopień został uznany,

3) posiadany stopień wojskowy,

4) datę, podpis i pieczęć organu wydającego dokument.

4. Dokument potwierdzający posiadanie stopnia wojskowego doręcza się niezwłocznie osobie zainteresowanej.

§ 6.
Minister Obrony Narodowej prowadzi rejestr osób, którym wydano dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia wojskowego.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »