| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 1998 r.

w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rezerwę środków i limitów na wynagrodzenia, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156), rozdysponowuje się następująco:

1) z rezerwy środków na wynagrodzenia dla państwowych jednostek budżetowych, pomniejszonej o kwoty ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 465) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 566), przeznacza się:

a) dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 50 602 zł na 1 etat od dnia 13 maja 1998 r. dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe,

b) na zwiększenie wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych – 2 844 527 zł,

2) z rezerwy limitów wynagrodzeń dla jednostek gospodarki pozabudżetowej dotowanej przeznacza się 250 171 zł,

3) z rezerwy limitów wynagrodzeń dla jednostek gospodarki pozabudżetowej nie dotowanej przeznacza się 467 791 zł.

2. Środki i limity, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 i 3, według poszczególnych części budżetu i działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem kalkulacyjnej liczby etatów i terminu ich uruchomienia, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [CZĘŚCIOWE ROZDYSPONOWANIE REZERWY, PRZEZNACZONEJ DO DYSPOZYCJI RADY MINISTRÓW, NA ZMIANY ORGANIZACYJNE W 1998 R.]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 1998 r. (poz. 718)

CZĘŚCIOWE ROZDYSPONOWANIE REZERWY, PRZEZNACZONEJ DO DYSPOZYCJI RADY MINISTRÓW, NA ZMIANY ORGANIZACYJNE W 1998 R.

Wyszczególnienie

Środki i limity wynagrodzeń w zł

Kalkulacyjna liczba etatów

Termin uruchomienia

1

2

3

4

1. PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

CZĘŚĆ 08 MINISTERSTWO FINANSÓW

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

132 518

15

1 sierpnia

CZĘŚĆ 09 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

176 220

20

1 sierpnia

CZĘŚĆ 15 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

49 323

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 17 MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

87 720

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 19 MINISTERSTWO ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

111 885

13

1 sierpnia

CZĘŚĆ 21 MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

232 646

15

1 kwietnia

– Główny Inspektorat Kolejnictwa

110 500

13

1 sierpnia

 

76 500

15

1 października

CZĘŚĆ 23 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

40 043

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 28 MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

25 959

3

1 sierpnia

dział 66 – Różne usługi materialne

44 720

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 31 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

99 939

10

1 czerwca

– centrala Ministerstwa

142 770

20

1 sierpnia

– Główny Urząd Geodezji i Kartografii

25 733

3

1 sierpnia

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

175 626

22

1 kwietnia

CZĘŚĆ 32 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

53 691

6

1 sierpnia

CZĘŚĆ 33 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

85 905

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 35 MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Ministerstwa

110 416

13

1 sierpnia

CZĘŚĆ 37 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

48 060

6

1 sierpnia

CZĘŚĆ 45 URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– centrala Urzędu

39 588

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 46 KRAJOWY URZĄD PRACY

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

 

 

 

– jednostki podległe

149 940

30

1 sierpnia

CZĘŚĆ 48 KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

60 315

7

1 sierpnia

CZĘŚĆ 51 GŁÓWNY URZĄD CEŁ

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

47.790

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 62 URZĄD NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

154 000

10

1 maja

CZĘŚĆ 80 REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

51 283

6

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/01 WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

8 221

3

1 października

CZĘŚĆ 85/07 WOJEWÓDZTWO BIELSKIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

15 293

3

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/15 WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

22 805

5

1 sierpnia

 

10 946

4

1 października

CZĘŚĆ 85/19 WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE

 

 

 

dział 88 – Turystyka i wypoczynek

41 267

6

1 kwietnia

CZĘŚĆ 85/21 WOJEWÓDZTWO GORZOWSKIE

 

 

 

dział 45 – Leśnictwo

12 893

3

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/25 WOJEWÓDZTWO KALISKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 477

2

1 października

CZĘŚĆ 85/33 WOJEWÓDZTWO KOSZALIŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

13 703

5

1 października

CZĘŚĆ 85/39 WOJEWÓDZTWO LEGNICKIE

 

 

 

dział 45 – Leśnictwo

21 965

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/41 WOJEWÓDZTWO LESZCZYŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 548

2

1 października

CZĘŚĆ 85/43 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

21 941

8

1 października

CZĘŚĆ 85/49 WOJEWÓDZTWO NOWOSĄDECKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

22 940

5

1 sierpnia

 

8 258

3

1 października

CZĘŚĆ 85/67 WOJEWÓDZTWO RADOMSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 476

2

1 października

CZĘŚĆ 85/69 WOJEWÓDZTWO RZESZOWSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

45 705

10

1 sierpnia

 

5 485

2

1 października

CZĘŚĆ 85/79 WOJEWÓDZTWO SUWALSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

5 474

2

1 października

CZĘŚĆ 85/81 WOJEWÓDZTWO SZCZECIŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

10 962

4

1 października

CZĘŚĆ 85/87 WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

45 655

10

1 sierpnia

CZĘŚĆ 85/95 WOJEWÓDZTWO ZAMOJSKIE

 

 

 

dział 86 – Opieka społeczna

8 254

3

1 października

CZĘŚĆ 86/01 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM

ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

45 143

5

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/05 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 077

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/15 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 005

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/17 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 189

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/21 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WLKP.

 

 

 

dział 91 - Administracja państwowa

9.061

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/23 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 403

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/25 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 168

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/35 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

27 110

3

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/39 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 189

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/43 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 403

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/49 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 215

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/73 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

8 991

1

1 sierpnia

CZĘŚĆ 86/79 SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

 

 

 

dział 91 – Administracja państwowa

9 215

1

1 sierpnia

 

2. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA DOTOWANA

CZĘŚĆ 21 MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

27 315

5

1 lipca

CZĘŚĆ 85/15 WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

18 442

5

1 września

CZĘŚĆ 85/27 WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

160 110

30

1 lipca

CZĘŚĆ 85/57 WOJEWÓDZTWO PILSKIE

 

 

 

dział 83 – Kultura i sztuka

44 304

8

1 lipca

 

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA NIE DOTOWANA

CZĘŚĆ 85/21 WOJEWÓDZTWO GORZOWSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

33 970

6

1 lipca

CZĘŚĆ 85/27 WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE

 

 

 

dział 61 – Handel wewnętrzny

72 720

6

1 stycznia

CZĘŚĆ 85/29 WOJEWÓDZTWO KIELECKIE

 

 

 

dział 89 – Różna działalność

164 600

9

1 stycznia

CZĘŚĆ 85/33 WOJEWÓDZTWO KOSZALIŃSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

54 210

10

1 lipca

CZĘŚĆ 85/67 WOJEWÓDZTWO RADOMSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

39 871

7

1 lipca

CZĘŚĆ 85/71 WOJEWÓDZTWO SIEDLECKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

22 698

5

1 lipca

CZĘŚĆ 85/85 WOJEWÓDZTWO TARNOWSKIE

 

 

 

dział 66 – Różne usługi materialne

53 184

10

1 lipca

CZĘŚĆ 85/87 WOJEWÓDZTWO TORUŃSKIE

 

 

 

dział 45 – Leśnictwo

26 538

5

1 lipca

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »