REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 80 poz. 906

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 października 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Umowę o pracę na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 2, nawiązuje z pracownikiem posiadającym specjalistyczne kwalifikacje dowódca jednostki wojskowej, przewidzianej do użycia lub pobytu poza granicami państwa, na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

2. W wypadku gdy obsługę finansową jednostki wojskowej, o której mowa w ust. 1, sprawuje Zakład Budżetowy „Wojskowe Misje Pokojowe”, umowę o pracę z pracownikiem tej jednostki nawiązuje komendant tego Zakładu.

§ 2.
Pracownika można zatrudnić w jednostce wojskowej, o której mowa w § 1 ust. 1, po uprzednim:

1) wyrażeniu pisemnej zgody pracownika na wyjazd,

2) uzyskaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, wydanego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

3) uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do tego wyjazdu, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

4) pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przez pracownika zakresu obowiązków na stanowisku pracy, na którym będzie wykonywał obowiązki poza granicami państwa.

§ 3.
Do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pozostają w stosunku pracy poza granicami państwa, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy rozporządzenia są dla nich korzystniejsze.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1999-10-08
  • Data wejścia w życie: 1999-10-23
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-10-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA