REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1732

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 906) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Umowę o pracę na czas określony nawiązuje z pracownikiem posiadającym specjalistyczne kwalifikacje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

2) w § 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pracownika można zatrudnić w jednostce wojskowej przewidzianej do użycia lub pobytu poza granicami państwa, po uprzednim:”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 908.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-01
  • Data obowiązywania: 2014-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-10-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA