reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 stycznia 2001 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 i § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Słowackiej, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.
§ 2.
Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§ 3.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 i z 2001 r. Nr 12, póz. 95).
§ 4.
1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2. Pozwolenia na przywóz mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 100 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych pozycjami towarowymi 7210 i 7212.

3. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1)

l kwartał

– 25%,

2)

II kwartał

– 25%,

3)

III kwartał

– 25%,

4)

IV kwartał

– 25%.

4. Wnioski o przydział kontyngentów taryfowych składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, z wyjątkiem l kwartału, na który wnioski składa się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

5. Termin ważności pozwolenia nie może być dłuższy niż 30 dni. Termin ten nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału, na który pozwolenia zostały wydane.

§ 5.
Na osoby dokonujące przywozu na polski obszar celny towarów, o których mowa w § 1, nakłada się obowiązek składania sprawozdań z wykorzystania pozwoleń.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI SŁOWACKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 2001 r. (poz. 96)

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość w tonach

1

2

3

7210

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane:

10 000

7210 70

– Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi:

 

 

– – Nieobrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratem):

 

7210 70 39 0

– – – Pozostałe (ECSC)

 

7210 70 90 0

– – Pozostałe

 

7212

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane:

 

7212 40

– Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi:

 

– – Pozostałe:

 

– – – O szerokości przekraczającej 500 mm:

 

7212 40 91 0

– – – – Nieobrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC)

 

7212 40 93 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O szerokości nieprzekraczającej 500 mm:

 

7212 40 98 0

– – – – Pozostałe

 

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lutego 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama