| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 lutego 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 1, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323) i art. 6 ust. 10 pkt 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167, Nr 71, poz. 313 i Nr 127, poz. 629, z 1995 r. Nr 135, poz. 664 i Nr 148, poz. 723, z 1996 r. Nr 23, poz. 105, Nr 51, poz. 219, Nr 149, poz. 706 i Nr 158, poz. 812, z 1998 r. Nr 65, poz. 425 oraz z 2000 r. Nr 116, poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpowiadającej wartości banderol podatkowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Wysokość odpłatności za sprzedaż banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80% kosztów wytworzenia banderol podatkowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.”;

2) załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) po załączniku nr 9 dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2001 r. (poz. 129)

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY) NA IMPORTOWANE l KRAJOWE WYROBY TYTONIOWE (PAPIEROSY)

Tabela 1

Lp.

Liczba papierosów w opakowaniu jednostkowym w sztukach

Rodzaje papierosów w opakowaniu jednostkowym

Wartość banderoli (kwota zaliczki na podatek akcyzowy) w zł

1

2

3

4

1

20

Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce

0,15

2

20

Papierosy z filtrem o długości powyżej 70 mm z filtrem włącznie

0,15

3

20

Papierosy z filtrem o długości do 70 mm z filtrem włącznie

0,15

4

20

Papierosy bez filtra

0,15

5

20

Papierosy importowane

0,15

6

25

Papierosy marki zagranicznej wytwarzane w Polsce

0,15

7

25

Papierosy z filtrem o długości powyżej 70 mm z filtrem włącznie

0,15

8

25

Papierosy z filtrem o długości do 70 mm z filtrem włącznie

0,15

9

25

Papierosy bez filtra

0,15

10

25

Papierosy importowane

0,15

11

inna niż 20,25

Bez względu na rodzaj papierosów w opakowaniu jednostkowym

0,15

 


ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY), WEDŁUG POJEMNOŚCI (ZAWARTOŚCI) OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH l MOCY ALKOHOLU W TYCH OPAKOWANIACH, IMPORTOWANYCH l KRAJOWYCH WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

Tabela 2

Lp.

Pojemność (zawartość) opakowania jednostkowego w litrach

Rzeczywista moc alkoholu w opakowaniu jednostkowym w %

Wartość banderoli (kwota zaliczki na podatek akcyzowy) w zł

1

2

3

4

1

do 0,25 włącznie

do 25 włącznie

0,38

2

do 0,25 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

0,48

3

do 0,25 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

0,68

4

do 0,25 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

0,88

5

do 0,25 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

0,98

6

do 0,25 włącznie

powyżej 85

1,08

7

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

do 25 włącznie

0,68

8

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

0,98

9

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

1,28

10

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

1,58

11

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

1,88

12

powyżej 0,25 do 0,5 włącznie

powyżej 85

1,98

13

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

do 25 włącznie

0,88

14

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

1,38

15

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

1,78

16

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

2,28

17

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

2,68

18

powyżej 0,5 do 0,75 włącznie

powyżej 85

2,88

19

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

do 25 włącznie

1,18

20

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

1,78

21

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

2,38

22

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

2,98

23

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

3,68

24

powyżej 0,75 do 1,0 włącznie

powyżej 85

3,98

25

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

do 25 włącznie

1,78

26

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 25 do 40 włącznie

2,48

27

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 40 do 55 włącznie

3,58

28

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 55 do 70 włącznie

4,38

29

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 70 do 85 włącznie

5,48

30

powyżej 1,0 do 1,5 włącznie

powyżej 85

5,78

31

powyżej 1,5

do 25 włącznie

2,38

32

powyżej 1,5

powyżej 25 do 40 włącznie

3,58

33

powyżej 1,5

powyżej 40 do 55 włącznie

4,78

34

powyżej 1,5

powyżej 55 do 70 włącznie

5,98

35

powyżej 1,5

powyżej 70 do 85 włącznie

7,28

36

powyżej 1,5

powyżej 85

7,98


ZESTAWIENIE WARTOŚCI BANDEROL PODATKOWYCH (KWOT ZALICZEK NA PODATEK AKCYZOWY), WEDŁUG POJEMNOŚCI (ZAWARTOŚCI) OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH l MOCY ALKOHOLU W TYCH OPAKOWANIACH, IMPORTOWANYCH l KRAJOWYCH WYROBÓW WINIARSKICH

Tabela 3

Lp.

Pojemność (zawartość) opakowania jednostkowego w litrach

Rzeczywista moc alkoholu w opakowaniu jednostkowym w %

Wartość banderoli (kwota zaliczki na podatek akcyzowy) w zł

1

2

3

4

1

do 0,5 włącznie

do 9 włącznie

0,01

2

do 0,5 włącznie

powyżej 9 do 12 włącznie

0,01

3

do 0,5 włącznie

powyżej 12 do 15 włącznie

0,02

4

do 0,5 włącznie

powyżej 15 do 18 włącznie

0,02

5

do 0,5 włącznie

powyżej 18

0,58

6

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

do 9 włącznie

0,03

7

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 9 do 12 włącznie

0,03

8

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 12 do 15 włącznie

0,04

9

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 15 do 18 włącznie

0,06

10

powyżej 0,5 do 1,0 włącznie

powyżej 18

0,78

11

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

do 9 włącznie

0,08

12

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 9 do 12 włącznie

0,08

13

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 12 do 15 włącznie

0,10

14

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 15 do 18 włącznie

0,13

15

powyżej 1,0 do 2,0 włącznie

powyżej 18

1,58

16

powyżej 2,0

do 9 włącznie

0,18

17

powyżej 2,0

powyżej 9 do 12 włącznie

0,23

18

powyżej 2,0

powyżej 12 do 15 włącznie

0,33

19

powyżej 2,0

powyżej 15 do 18 włącznie

0,43

20

powyżej 2,0

powyżej 18

2,38

 


 

Załącznik 4.

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ODPŁATNOŚCI ZA SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH l KRAJOWYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW), SPIRYTUSOWYCH l WINIARSKICH

Lp.

Pochodzenie i rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub pojemność (zawartość) tego opakowania

Kwota odpłatności za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł

1

2

3

1

Importowane oraz krajowe papierosy we wszystkich opakowaniach - niezależnie od liczby papierosów

0,25

2

Importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu -butelce1) o pojemności (zawartości) do 0,25 l włącznie

0,50

3

Importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu -butelce1) o pojemności (zawartości) powyżej 0,25 l

0,90

4

Importowane oraz krajowe wyroby spirytusowe w opakowaniu -puszce, niezależnie od pojemności (zawartości)

0,50

5

Importowane oraz krajowe wyroby winiarskie w opakowaniu2) o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie

0,30

6

Importowane oraz krajowe wyroby winiarskie w opakowaniu2) o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l

0,50

 

Objaśnienia:

1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich innych (nietypowych) opakowań jednostkowych, z wyjątkiem puszek, niż określone w załączniku nr 5 (rys. 3 i 4) do rozporządzenia.

2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich innych (nietypowych) opakowań jednostkowych niż określone w załączniku nr 5 (rys. 5 i 6) do rozporządzenia.

Załącznik 5.

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI Z TYTUŁU POKRYCIA CO NAJMNIEJ 80% KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH NA IMPORTOWANE l KRAJOWE WYROBY TYTONIOWE (PAPIEROSY)

Tabela 1

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80 % kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80 % kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

2

3

4

1

45x22

17,40

20,40

2

50x22

17,81

21,01

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI Z TYTUŁU POKRYCIA CO NAJMNIEJ 80% KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH NA IMPORTOWANE l KRAJOWE WYROBY SPIRYTUSOWE

Tabela 2

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80 % kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80 % kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

2

3

4

1

50x12

14,28

15,93

2

90x16

18,22

21,21

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI Z TYTUŁU POKRYCIA CO NAJMNIEJ 80% KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH NA IMPORTOWANE l KRAJOWE WYROBY WINIARSKIE

Tabela 3

Lp.

Wymiar banderoli w mm

Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80 % kosztów wytworzenia banderol w arkuszach za 1000 szt. w zł

Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80 % kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. w zł

1

2

3

4

1

110x14

12,20

16,60

2

160x16

14,16

18,06

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »