| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106. poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Przeszkolenie zawodowe, uprawniające do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej „przeszkoleniem", organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej wspólnie z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej.

2. Odbycie przeszkolenia nie jest wymagane w przypadku posiadania tytułu zawodowego technika pożarnictwa.

3. Przeszkolenie prowadzone jest w formie rocznych zaocznych studiów podyplomowych.

§ 2.
1. Program przeszkolenia i jego organizację ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Komendantem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

2. Limit przyjęć na przeszkolenie i miejsce realizacji zajęć ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

§ 3.
1. Kandydatów na przeszkolenie, spośród strażaków zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, kierują odpowiednio: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, właściwy komendant szkoły Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

2. Na przeszkolenie mogą być przyjmowane osoby niebędące strażakami.

3. Osoby nie będące strażakami, zatrudnione w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, kierują na przeszkolenie kierownicy tych jednostek.

§ 4.
1. Uczestnicy przeszkolenia składają egzamin końcowy, obejmujący część teoretyczną i praktyczną, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w uzgodnieniu z Komendantem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, spośród kadry dydaktycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

2. Komisja egzaminacyjna ustala regulamin swojego działania,

3. Formę i zakres egzaminu końcowego określa program przeszkolenia.

4. Uczestnicy przeszkolenia, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z egzaminu teoretycznego lub praktycznego, składają egzamin poprawkowy przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 1.

§ 5.
Uczestnicy przeszkolenia, którzy egzamin końcowy złożyli z wynikiem pozytywnym, otrzymują dyplomy stwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie oficerskiego przeszkolenia zawodowego.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 157).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »