| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 230, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, Nr 63, poz. 295 i Nr 127, poz. 596, z 1997 r. Nr 34, poz. 204 i Nr 145, poz. 972, z 1999 r. Nr 21, poz. 183, z 2000 r. Nr 44, poz. 500, Nr 46, poz. 532, Nr 55, poz. 655 i Nr 86, poz. 961, z 2001 r. Nr 41, poz. 466, Nr 73, poz. 765, Nr 83, poz. 896, Nr 86, poz. 949, Nr 89, poz. 975 i Nr 138, poz. 1548 oraz z 2002 r. Nr 21, poz. 203) w § 23a wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Jeżeli do dnia 30 września 2001 r. nastąpiła częściowa spłata kredytu bankowego, dopłaty, o których mowa w ust. 10, są udzielane w wysokości proporcjonalnej do spłaconej części kredytu.";

2) po ust. 15 dodaje się ust. 16 i 17 w brzmieniu:

"16. Wniosek o objęcie dopłatami do oprocentowania części spłaconego kredytu bankowego, o którym mowa w ust. 10a, przedsiębiorca składa do dnia 30 maja 2002 r. w banku, który udzielił tego kredytu.

17. Bank, o którym mowa w ust. 16, przekazuje Agencji do dnia 15 czerwca 2002 r. informacje o złożonych wnioskach i zawiera z Agencją umowę w sprawie zwrotu dopłat wymienionych w ust. 10a. W umowie określa się w szczególności termin oraz sposób rozliczania dopłat między Agencją a bankiem."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »