| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Ceł oraz limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na części i działy budżetu państwa.
§ 2.
1. Przenosi się planowane dochody budżetowe z części 59 – Główny Urząd Ceł do części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w kwocie 2 360 209 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z części 59 – Główny Urząd Ceł do części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w kwocie 476 870 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
Przenosi się limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń osobowych (uposażeń) z części 59 – Główny Urząd Ceł do części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załącznik 1. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 kwietnia 2002 r. (poz. 437)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w tys. zł

zmniejszenie

zwiększenie

59

 

Główny Urząd Ceł

2.360.209

 

 

500

Handel

2.338.513

 

 

750

Administracja publiczna

21.696

 

19

 

Budżet, finanse publiczne

 

2.360.209

 

 

i instytucje finansowe

 

 

 

500

Handel

 

2.338.513

 

750

Administracja publiczna

 

21.696

 

 

Razem

2.360.209

2.360.209

 

Załącznik 2. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 

Część

Dział

Roz­dział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w tys. zł

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

59

 

 

 

Główny Urząd Ceł

476.870

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

476.870

 

 

 

75000

 

Integracja z Unią Europejską

38.700

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

211

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

620

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.290

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

397

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

181

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

18

 

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

104

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11.181

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.698

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

29.482

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

201

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

583

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

1.506

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

83

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

19.755

 

 

 

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

227

 

 

 

 

4070

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

241

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.642

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

550

 

 

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

7

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

444

 

 

 

 

4260

Zakup energii

14

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.021

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

102

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

49

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

43

 

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

6

 

 

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

75007

 

Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

408.688

 

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14.274

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.885

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

2.523

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

135

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

302.236

 

 

 

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

7.149

 

 

 

 

4070

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

3.653

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42.258

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.477

 

 

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

39

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.455

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

57

 

 

 

 

4260

Zakup energii

2.896

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1.347

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.743

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

929

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

556

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.472

 

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

364

 

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

196

 

 

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

13

 

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

31

 

19

 

 

 

Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

 

476.870

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

476.870

 

 

75000

 

Integracja z Unią Europejską

 

38.700

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

211

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

620

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5.290

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

397

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

181

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

18

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

104

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

11.181

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

20.698

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

2.649

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

241

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

9

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

45

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

6

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

389

 

 

 

4260

Zakup energii

 

8

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

6

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1.769

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

90

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

43

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

43

 

 

75012

 

Główny Urząd Ceł w likwidacji

 

26.833

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

201

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

342

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

1.506

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

74

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

19.755

 

 

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

227

 

 

 

4070

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

241

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3.597

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

544

 

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

7

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

55

 

 

 

4260

Zakup energii

 

6

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

252

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

12

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

6

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

 

6

 

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

1

 

 

75013

 

Izby celne i urzędy celne

 

408.688

 

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

14.274

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4.885

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

2.523

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

135

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

302.236

 

 

 

4060

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

7.149

 

 

 

4070

Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

 

3.653

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

42.258

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

6.477

 

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

39

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5.455

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

57

 

 

 

4260

Zakup energii

 

2.896

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

1.347

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

11.743

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

929

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

556

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

1.472

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

364

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

 

196

 

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

13

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

31

 

 

 

 

Razem

476.870

476.870

 


Załącznik 3. [PRZENIESIENIA LIMITÓW ZATRUDNIENIA l WYNAGRODZEŃ]

Załącznik nr 3

PRZENIESIENIA LIMITÓW ZATRUDNIENIA l WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

limity zatrudnienia

wynagrodzenia osobowe (uposażenia) w tys. zł

dodatkowe wynagrodze­nie roczne (nagroda roczna) w tys. zł

limity zatrudnienia

wynagrodzenia osobowe (uposażenia) w tys. zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne (nagroda roczna) w tys. zł

59

 

Główny Urząd Ceł

9.657

338.864

4.112

 

 

 

 

750

Administracja publiczna

9.657

338.864

4.112

 

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

– funkcjonariusze Służby Celnej

9.559

329.367

3.894

 

 

 

 

 

– członkowie korpusu Służby Cywilnej

96

4.029

126

 

 

 

 

 

– osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń

 

5.227

83

 

 

 

 

 

– osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

2

241

9

 

 

 

19

 

Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

 

 

 

9.657

338.864

4.112

 

750

Administracja publiczna

 

 

 

9.657

338.864

4.112

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

– funkcjonariusze Służby Celnej

 

 

 

9.559

329.367

3.894

 

 

– członkowie korpusu Służby Cywilnej

 

 

 

96

4.029

126

 

 

– osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń

 

 

 

 

5.227

83

 

 

– osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

 

 

 

2

241

9

 

 

Razem

9.657

338.864

4.112

9.657

338.864

4.112

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »