| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne.
§ 2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18).
§ 3.
1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających kompletne wnioski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy z wniosków złożonych w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wynika zapotrzebowanie niższe niż wielkości ustanowionych kontyngentów, rozdysponowanie kontyngentów jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 kwietnia 2002 r. (poz. 470)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY TARYFOWE ILOŚCIOWE

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

1

2

3

2708

Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych:

 

2708 10 00 0

– Pak

205 ton

2818

Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie; tlenek glinu; wodorotlenek glinu:

 

2818 10

– Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie:

 

2818 10 90 0

– – Pozostały

100 ton

2849

Węgliki, nawet chemicznie niezdefiniowane:

 

2849 20 00 0

– Krzemu

150 ton

7201

Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub innych pierwotnych postaciach:

 

7201 10

– Surówka niestopowa o zawartości w masie fosforu 0,5% lub mniej:

 

7201 10 30 0

– – Zawierająca w masie nie mniej niż 0,1%, ale nieprzekraczającej 0,4% manganu (ECSC)

 

ex 7201 10 30 0

Surówka kompozytowa wytapiana na bazie surówki i grudek rudy żelaza odlewana w postaci gąsek – SINTIKOM

24 000 ton

7203

Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i innych gąbczastych produktów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o czystości w masie minimum 99,94%, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach:

 

7203 10 00 0

– Produkty zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza (ECSC)

12 000 ton

7207

Półwyroby ze stali niestopowej:

 

7207 20

– Zawierające w masie 0,25% lub więcej węgla:

 

 

– – O prostokątnym (nawet kwadratowym) przekroju poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwukrotna grubość:

 

 

– – – Walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe:

 

 

– – – – Pozostałe, zawierające w masie:

 

7207 20 17 0

– – – – – 0,6% lub więcej węgla (ECSC)

20 000 ton

7208

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokrywane ani niepowlekane:

 

 

– Pozostałe, zwinięte nieobrobione dalej oprócz walcowania na gorąco, trawione:

 

7208 27 00 0

– – O grubości poniżej 3 mm (ECSC)

 

ex 7208 27 00 0

O grubości poniżej 1,8 mm

8 000 ton

 

– Pozostałe, zwinięte, nieobrobione dalej oprócz walcowania na gorąco:

 

7208 36 00 0

– – O grubości powyżej 10 mm (ECSC)

 

ex 7208 36 00 0

Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco o grubości: 10,2 mm; 11,0 mm; 12,0 mm; 12,5 mm; 12,7 mm; 14,2 mm; 15,9 mm; 16,0 mm i szerokości od 600 do 1500 mm

4 000 ton

7208 37

– – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 10 mm:

 

7208 37 90 0

– – – Pozostałe (ECSC)

 

 

1

2

3

ex 7208 37 90 0

Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 10,0 mm, o szerokości od 600 do 1500 mm i ciężarze kręgu 14–20 kg/1 mm szerokości taśmy

12 000 ton

7208 38

– – O grubości 3 mm lub większej, ale poniżej 4,75 mm:

 

7208 38 90 0

– – – Pozostałe (ECSC)

 

ex 7208 38 90 0

Taśma do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości oraz rur spiralnie spawanych walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm; 4,5 mm, o szerokości od 600 do 1305 mm i ciężarze kręgu 14–20 kg/1 mm szerokości taśmy

8 000 ton

7208 39

– – O grubości poniżej 3 mm:

 

7208 39 90 0

– – – Pozostałe (ECSC)

 

ex 7208 39 90 0

Pozostałe, zwinięte nieobrabiane dalej oprócz walcowania na gorąco, o grubości poniżej 1,8 mm

10 000 ton

7209

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowlekane ani niepokrywane;

 

 

– Zwinięte nieobrobione więcej oprócz walcowania na zimno:

 

7209 18

– – O grubości mniejszej niż 0,5 mm:

 

 

– – – Pozostałe:

 

7209 18 91 0

– – – – O grubości nie mniejszej niż 0,35 mm, ale mniejszej niż 0,5 mm (ECSC)

 

ex 7209 18 91 0

Blacha stalowa zimnowalcowana /nieżarzona tzw. "fulhard”/ o grubości nie mniejszej niż 0,35 mm, ale mniejszej niż 0,5 mm w kręgach o szerokości 600 mm lub większej

15 000 ton

7211

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nieplaterowane, niepowlekane ani niepokrywane:

 

 

– Nieobrobione więcej oprócz walcowania na gorąco:

 

7211 14

– – Pozostałe o grubości 4,75 mm i więcej:

 

7211 1410 0

– – – O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)

 

ex 7211 14 10 0

Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 10,0 mm; 11,0 mm, o szerokości od 501 do 560 mm i ciężarze kręgu 14–20 kg/1 mm szerokości taśmy

1 500 ton

7211 14 90 0

– – – O szerokości nieprzekraczającej 500 mm (ECSC)

 

ex 7211 14 90 0

Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 5,0 mm; 5,6 mm; 6,0 mm; 6,3 mm; 7,1 mm; 8,0 mm; 8,8 mm; 10,0 mm; 11,0 mm, o szerokości od 340 do 499 mm i ciężarze kręgu 14–20 kg/1 mm szerokości taśmy

4 000 ton

7211 19

– – Pozostałe:

 

7211 19 20 0

– – – O szerokości przekraczającej 500 mm (ECSC)

 

ex 7211 19 20 0

Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości: 3,0 mm; 3,2 mm; 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm; 4,5 mm, o szerokości od 501 do 560 mm i ciężarze kręgu 14–20 kg/1 mm szerokości taśmy

1 000 ton

7211 19 90 0

– – – O szerokości nieprzekraczającej 500 mm (ECSC)

 

ex 7211 19 90 0

Taśma zwinięta w kręgi do zwijania rur zgrzewanych prądami wysokich częstotliwości, walcowana na gorąco ze stali niestopowej o grubości 2,5 mm; 2,6 mm; 2,9 mm; 3,0 mm; 3,2 mm; 3,5 mm; 3,6 mm; 4,0 mm; 4,5 mm, o szerokości od 340 do 499 mm i ciężarze kręgu 14–20 kg/1 mm szerokości taśmy

5 000 ton

ex 7211 19 90 0

Bednarka trawiona, oliwiona o szerokości poniżej 500 mm i taśma nieobrobiona więcej oprócz walcowania na gorąco, o szerokości nieprzekraczającej 500 mm

10 000 ton

 

1

2

3

ex 7211 19 90 0

Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości nieprzekraczającej 500 mm, nieobrobione więcej oprócz walcowania na gorąco

12 000 ton

8545

Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii, oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych:

 

 

– Elektrody:

 

8545 11 00 0

– – W rodzaju stosowanych w piecach

 

ex 8545 11 00 0

Elektrody grafitowe w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, wysoko intensywne o średnicy 610 mm

1 500 ton

8607

Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego:

 

 

– Wózki zwrotne, jednoosiowe wózki Bissela, osie i koła, i ich części:

 

8607 19

– – Pozostałe (włącznie z częściami):

 

 

– – – Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części:

 

8607 19 18 0

– – – – Pozostałe

 

ex 8607 19 18 0

Monobloki kół

12 000 szt.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »