| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni.

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Filia lub wydział zamiejscowy uczelni mogą być utworzone, jeżeli tworzona jednostka spełnia, odrębnie dla każdego kierunku studiów, wymagania dotyczące minimum kadrowego, prowadzenia badań naukowych, bazy materialnej oraz proporcji nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do liczby studentów na danym kierunku studiów, o których mowa w przepisach określających warunki, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów, z zastrzeżeniem § 3.
§ 2.
Warunkiem utworzenia filii lub wydziału zamiejscowego jest również uzyskanie pozytywnej oceny kształcenia na danym kierunku studiów, jeżeli kierunek ten jest już w siedzibie uczelni prowadzony.
§ 3.
W przypadku utworzenia filii lub wydziału zamiejscowego za granicą do minimum kadrowego, o którym mowa w § 1, mogą być wliczani cudzoziemcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie specjalności wchodzącej w skład danego kierunku studiów. Ich liczba nie może być wyższa niż 50% wymaganego minimum kadrowego na tym kierunku studiów.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »