| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła.

Na podstawie art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia gąbczastej encefalopatii bydła z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Cesarstwa Japonii i Republiki Greckiej zakazuje się przywozu towarów określonych w załączniku do rozporządzenia, pochodzących z tych państw.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Republiki Francuskiej, Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Hiszpanii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Księstwa Liechtenstein, Republiki Portugalskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Republiki Irlandzkiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1342).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [TOWARY PODLEGAJĄCE ZAKAZOWI PRZYWOZU Z REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, KRÓLESTWA HISZPANII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KSIĘSTWA LIECHTENSTEIN, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII l IRLANDII PÓŁNOCNEJ, KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ, REPUBLIKI IRLANDII, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII, REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII, CESARSTWA JAPONII l REPUBLIKI GRECKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 708)

TOWARY PODLEGAJĄCE ZAKAZOWI PRZYWOZU Z REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, KRÓLESTWA BELGII, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, KRÓLESTWA HISZPANII, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, KSIĘSTWA LIECHTENSTEIN, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII l IRLANDII PÓŁNOCNEJ, KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ, REPUBLIKI IRLANDII, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII, REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII, CESARSTWA JAPONII l REPUBLIKI GRECKIEJ

 

Pozycja

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2

3

0102

0102

Bydło żywe:

 

0102 10

- Zwierzęta hodowlane czystej krwi:

 

0102 10 90 0

- - Pozostałe5)

 

0102 90

- Pozostałe:

 

 

- - Gatunki domowe:

 

0102 90 05 0

- - - O masie nieprzekraczającej 80 kg

 

 

- - - O masie powyżej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg:

 

0102 90 21 0

- - - - Rzeźne

 

0102 90 29 0

- - - - Pozostałe

 

 

- - - O masie powyżej 160 kg, ale nieprzekracząjącej 300 kg:

 

0102 90 41 0

- - - - Rzeźne

 

0102 90 49 0

- - - - Pozostałe

 

 

- - - O masie powyżej 300 kg:

 

 

- - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka):

 

0102 90 51 0

- - - - - Rzeźne

 

0102 90 59 0

- - - - - Pozostałe

 

 

- - - - Krowy:

 

0102 90 61 0

- - - - - Rzeźne

 

0102 90 69 0

- - - - - Pozostałe

 

 

- - - - Pozostałe:

 

0102 90 71 0

- - - - - Rzeźne

 

0102 90 79 0

- - - - - Pozostałe

0201

0201

Mięso wołowe świeże lub chłodzone:

 

0201 10 00 0

- Tusze i półtusze

 

0201 20

- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

 

0201 20 20 0

- - Ćwierci "kompensowane"

 

0201 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

 

0201 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

 

0201 20 90 0

- - Pozostałe

 

0201 30 00 0

- Bez kości

0202

0202

Mięso wołowe mrożone:

0202 10 00 0

- Tusze i półtusze

0202 20

- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

- - Ćwierci "kompensowane"

0202 20 30 0

- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

- - Pozostałe

0202 30

- Bez kości:

 

0202 30 10 0

- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą. lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez polędwicy

0202 30 50 0

- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki

 

1

2

3

 

0202 30 90 0

- - Pozostałe

0206

0206

Jadalne podroby wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów, molów i osłomułów - świeże, chłodzone lub mrożone:

 

0206 10

- Wołowe świeże lub chłodzone:

 

0206 10 10 0

- - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

- - Pozostałe:

 

0206 10 91 0

- - - Wątroby

 

0206 10 95 0

- - - Gruba przepona i cienka przepona

 

0206 10 99 0

- - - Pozostałe

 

 

- Wołowe mrożone:

 

0206 21 00 0

- - Ozory

 

0206 22 00

- - Wątroby:

 

0206 22 00 1

- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

0206 22 00 9

- - - Pozostałe

 

0206 29

- - Pozostałe:

 

0206 29 10 0

- - - Przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych

 

 

- - - Pozostałe:

 

0206 29 91 0

- - - - Gruba przepona i cienka przepona

 

0206 29 99 0

- - - - Pozostałe

0210

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów:

 

0210 20

- Mięso wołowe:

 

0210 20 10 0

- - Z kośćmi

 

0210 20 90 0

- - Bez kości

 

 

- Pozostałe, włączając jadalne maki i mączki z mięsa lub podrobów:

 

2010 99

- - Pozostałe:

 

 

- - - Podroby.

 

 

- - - - Wołowe:

 

0210 99 51 0

- - - - - Gruba przepona i cienka przepona

 

0210 99 59 0

- - - - - Pozostałe

 

 

- - - - Pozostałe:

 

0210 99 80 0

- - - - - Pozostałe

 

0210 99 90 0

- - - Mąki i mączki jadalne, z mięsa lub podrobów

0504 00 00

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), cale lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 9

- Pozostałe1)

0506

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte dla nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów:

 

050610 00 0

- Osseina i kości poddane działaniu kwasu3)

 

0506 90 00 0

- Pozostałe3

0510 00 00 0

0510 00 00 0

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna, żółć, nawet suszona; gruczoły i inne produkty zwierzęce używane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, chłodzone, mrożone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane1)

0511

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:7)

 

 

- Pozostałe:

 

0511 99

- - Pozostałe:

 

0511 99 90

- - - Pozostałe:

 

0511 99 90 1

- - - - Embriony bydlęce

 

0511 99 90 5

- - - - Embriony zwierząt gospodarskich inne niż bydlęce3)

 

0511 99 90 7

- - - - Komórki jajowe zwierząt gospodarskich3)

 

1

2

3

 

0511 99 90 9

- - - - Pozostałe3)4)

1601 00

1601 00

Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty:

 

1601 00 10 0

- Z wątroby1)

 

 

- Pozostałe:

 

1601 00 91 0

- - Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane1)

 

1601 00 99 0

- - Pozostałe1)

1602

1602

Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:

 

1602 10 00 0

- Przetwory homogenizowane1)

 

1602 20

- Z wątroby dowolnych zwierząt:

 

1602 20 90 0

- - Pozostałe1)

 

1602 50

- Z wołowiny:

 

1602 50 10 0

- - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

 

 

- - Pozostałe:

 

 

- - - W opakowaniach hermetycznych:

 

1602 50 31 0

- - - - Comed beef (wołowina peklowana)

 

1602 50 39 0

- - - - Pozostałe

 

1602 50 80 0

- - - Pozostałe

 

1602 90

- Pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

 

1602 90 10 0

- - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt1)

 

 

- - Pozostałe:

 

 

- - - Pozostałe:

 

 

- - - - Pozostałe:

 

 

- - - - Zawierające mięso wołowe lub podroby:

 

1602 90 61 0

- - - - - - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami1)

 

1602 90 69 0

- - - - - Pozostałe1)

1603 00

1603 00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych:

 

1603 00 10 0

- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniej1)

 

1603 00 80 0

- Pozostałe1)

1902

1902

Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:

 

1902 20

- Makarony nadziewane, również gotowane lub inaczej przygotowane:

 

1902 20 30 0

- - Zawierające w masie powyżej 20% kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów jakiegokolwiek rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia1)

 

 

- - Pozostałe:1)

 

1902 20 91 0

- - - Gotowane1)

 

1902 20 99 0

- - - Pozostałe1)

2104

2104

Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane1)

2301

2301

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:

 

2301 10 00 0

- Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów; skwarki3)

3001

3001

Gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, suszone, sproszkowane i niesproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin do celów organoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie i zwierzęce preparowane, do celów

 

1

2

3

 

 

terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

3001 10

- Gruczoły i inne narządy, suszone, sproszkowane i niesproszkowane:

 

3001 10 10 0

- - Sproszkowane1)

 

3001 10 90 0

- - Pozostałe1)

 

3001 20

- Ekstrakty gruczołów lub innych narządów lub ich wydzielin:

 

3001 20 90 0

- - Pozostałe1)

 

3001 90

- Pozostałe:

 

 

- - Pozostałe:

 

3001 90 91 0

- - - Heparyna i jej sole1)

 

3001 90 99 0

- - - Pozostałe1)

3002

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice j pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz produkty podobne:

 

3002 10

- Antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologiczne, także otrzymane w procesach biotechnologicznych:

 

3002 10 10 0

- - Antysurowice1) 8)

 

 

- - Pozostałe:

 

3002 10 91 0

- - - Hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy1) 8)

 

 

- - - Pozostałe:

 

3002 10 99 0

- - - - Pozostałe1) 8)

 

3002 90

- Pozostałe:

 

3002 90 30 0

- - Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego i diagnostycznego1) 8)

3503 00

350300

Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (nawet kwadratowych), nawet barwionych i obrobionych powierzchniowo) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, wyłączając kleje kazeinowe z pozycji 3501:

 

3503 00 10 0

- Żelatyna i jej pochodne1) 2) 6)

3503 00 80 0

- Pozostałe1) 2)

 

1) Dotyczy produktów otrzymanych ze zwierząt objętych pozycją 0102.

2) Dotyczy produktów przeznaczonych do celów spożywczych.

3) Dotyczy produktów zawierających mączki mięsne, kostne, mięsno-kostne, ze zwierząt objętych pozycjami. 0102 i owiec oraz kóz lub produktów z tych zwierząt.

4) Dotyczy produktów otrzymanych od przeżuwaczy innych niż objętych pozycjami 0102 i owiec oraz kóz.

5) Nie dotyczy buhajów hodowlanych czystej krwi, przeznaczonych wyłącznie do produkcji nasienia.

6) Nie dotyczy żelatyny otrzymanej ze skór bydlęcych.

7) Nie dotyczy surowców objętych pozycją 0102 oraz produktów pochodzących z owiec i kóz przeznaczonych do produkcji karmy dla psów.

8) Nie dotyczy preparatów przeznaczonych do diagnostyki laboratoryjnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »