| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 4 czerwca 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 267 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości o:

1) zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach zlokalizowanych na obszarze właściwości miejscowej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

2) zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji ustalającej grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki,

3) zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,

4) przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,

5) instrukcjach o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

§ 2.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać przekazane w informacji, o której mowa w § 1 pkt 4, oraz formę jej prezentacji ustala się w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
Instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej, o których mowa w § 1 pkt 5, powinny zawierać w szczególności informacje dotyczące:

1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku,

2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia, o którym mowa w pkt 1,

3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,

4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych,

5) innych informacji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 4 czerwca 2002 r. (poz. 712)

Załącznik nr 1

Województwo: ............................................

INFORMACJA
O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O AKTUALIZOWANYM COROCZNIE REJESTRZE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZAKŁADACH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

Lp.

Data zamieszczenia informacji i nr wpisu w publicznie dostępnym wykazie

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail

Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych dokonanej przez zakład

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Województwo: ...........................................

INFORMACJA
O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DECYZJI USTALAJĄCEJ GRUPY ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU LUB O DUŻYM RYZYKU, KTÓRYCH ZLOKALIZOWANIE W NIEDUŻEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE MOŻE ZWIĘKSZYĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ LUB POGŁĘBIĆ JEJ SKUTKI

Lp.

Data zamieszczenia informacji i nr wpisu w publicznie dostępnym wykazie

Nr i data wydania decyzji

Dane o zakładach, których decyzja dotyczy

oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Województwo: ..........................................

INFORMACJE
O ZATWIERDZONYCH RAPORTACH O BEZPIECZEŃSTWIE LUB ICH ZMIANACH

Lp.

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail

Data i nr decyzji

zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie

zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Województwo: ...........................................

INFORMACJE
O PRZYJĘTYCH ZEWNĘTRZNYCH PLANACH OPERACYJNO-RATOWNICZYCH LUB ICH ZMIANACH

Lp.

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego adres zamieszkania lub siedziby oraz tel./fax i ew. e-mail

Adres zakładu oraz tel./fax i ew. e-mail

Data

przyjęcia planu operacyjno-ratowniczego

zmiany planu operacyjno-ratowniczego

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »