| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia wzoru formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach Dz. U. Nr 42, poz. 473) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dane o kosmetykach, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, przekazuje się do systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, zwanego dalej „systemem", na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jeżeli kosmetyk występuje w różnych kategoriach, postaciach lub odmianach, dla każdej kategorii, postaci i odmiany kosmetyku dokonuje się odrębnego zgłoszenia na formularzu, o którym mowa w ust. 1, oraz dokonuje się odrębnej rejestracji w systemie.

§ 2.
1. Producent kosmetyku, w przypadku pozyskania informacji o wystąpieniu zachorowania, co do którego wystąpiło podejrzenie, że jego przyczyną było użycie kosmetyku, zgłasza fakt zachorowania do systemu na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni, a jeżeli fakt zachorowania ma formę ostrego zatrucia, dodatkowo w formie niezwłocznego powiadomienia telefonicznego.

§ 3.
1. Dokumentacja systemu prowadzona jest w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Dr J. Nofera w formie rejestrów, na które składają się odrębne zestawy przesłanych formularzy danych o kosmetykach i danych o stwierdzonych przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyków, oraz w formie utworzonej na podstawie tych formularzy odpowiednich komputerowych baz danych.

2. Formularze danych przekazane do systemu przed włączeniem do odpowiedniego rejestru i utworzeniem zbioru danych są weryfikowane i uzyskują kolejny numer zgłoszenia.

3. Dane włączone do rejestru nie mogą być wymazywane lub w inny sposób usuwane. Poprawek wpisu można dokonywać wyłącznie przez dołączenie kolejnego formularza korygującego dane, z zaznaczeniem daty aktualizacji.

§ 4.
1. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera umieszcza i aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje o warunkach dostępu i sposobie korzystania z komputerowych baz danych, o których mowa w § 3, przez podmioty wymienione w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.

2. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej korzystają ze stałego dostępu do systemu w formie elektronicznej na podstawie numeru identyfikacyjnego i hasła, przekazanych przez Instytut, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
Rejestry i przekazane w związku z nimi akta przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 czerwca 2002 r. (poz. 803)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »