| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 września 2002 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)2) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się – dla podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wzór:

1) zbiorczej deklaracji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-8R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) imiennej informacji o przychodach podatnika oraz o pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-26M), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) imiennej informacji rocznej o przychodach podatnika i pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-26R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje o osiągniętych przychodach i pobranym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.
Deklaracje i informacje o osiągniętych w 2001 r. przychodach i pobranym za ten rok ryczałcie należy sporządzać po dniu 31 grudnia 2002 r. na formularzach według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1460).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i obowiązuje do dnia 31 marca 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834),

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 września 2002 r. (poz. 1326)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »