| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego.

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zakup cukru białego po cenie interwencyjnej może być dokonany, jeżeli cukier ten spełnia minimalne wymagania dotyczące:

1) zawartości:

a) sacharozy – nie mniej niż 99,7%,

b) wilgoci – nie więcej niż 0,06%,

c) substancji redukujących – nie więcej niż 0,04%,

d) popiołu – nie więcej niż 0,04%;

2) zabarwienia:

a) roztworu cukru – więcej niż 30 jednostek ICUMSA i nie więcej niż 100 jednostek ICUMSA,

b) kryształków cukru – według stałych wzorców barwnych – nie mniej niż 2 i nie więcej niż 4,5.

§ 2.
Zakup cukru białego jest dokonywany po cenie:

1) wyższej o 1,5% od ceny interwencyjnej, jeżeli:

a) zabarwienie roztworu cukru, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, jest nie większe niż 30 jednostek ICUMSA,

b) zabarwienie kryształków cukru, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, według stałych wzorców barwnych jest mniejsze niż 2;

2) niższej o 20% od ceny interwencyjnej, jeżeli zabarwienie kryształków cukru, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, według stałych wzorców barwnych jest większe niż 4,5 i mniejsze niż 5.

§ 3.
1. Cukier biały objęty zakupem interwencyjnym jest oferowany do sprzedaży w partiach.

2. Partia, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej 100 ton opakowanego cukru białego o tej samej jakości, magazynowanego w jednym miejscu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie oferowania do sprzedaży cukru białego w ilości większej niż 100 ton, nadwyżka określona w pełnych dziesiątkach ton również stanowi partię.

§ 4.
1. Zakupu interwencyjnego cukru białego dokonuje Agencja Rynku Rolnego, zwana dalej „Agencją", w drodze przetargu otwartego.

2. Przedmiotem przetargu, o którym mowa w ust. 1, jest wybór producentów cukru i ilość kupowanego cukru białego.

§ 5.
Oferty dotyczące interwencyjnego zakupu cukru są składane Agencji przez producentów cukru i zawierają w szczególności:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta cukru składającego ofertę;

2) informacje o:

a) wielkości przyznanych limitów A i B cukru na dany rok rozliczeniowy,

b) ilości oraz sposobie opakowania cukru białego oferowanego do zakupu interwencyjnego,

c) rodzaju oraz jakości oferowanego do zakupu interwencyjnego cukru białego z podaniem roku rozliczeniowego, w którym został on wyprodukowany,

d) zdolności wydawania cukru białego z magazynu oraz jego pakowania w zaproponowany rodzaj opakowania jednostkowego,

e) posiadaniu przez producenta cukru składającego ofertę laboratorium, w którym mogą być prowadzone badania jakościowe cukru białego;

3) proponowaną cenę za opakowanie jednostkowe cukru białego wraz z kosztem zapakowania;

4) określenie kosztów i warunków przechowywania cukru białego w magazynie należącym do producenta cukru, zapewniającym zachowanie jakości magazynowanego cukru białego.

§ 6.
Agencja zawiera, z wybranymi w drodze przetargu producentami cukru, umowę na interwencyjny zakup cukru białego oraz na jego zapakowanie w umówiony rodzaj opakowania.
§ 7.
Agencja może, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej interwencyjnego zakupu cukru białego, zawierać z wybranymi w drodze przetargu producentami cukru umowy składu oferowanego cukru białego w magazynie producenta cukru.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

 

1Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 305).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »