| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok.

Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa podział środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „Programem SAPARD", przewidzianych w Rocznej Umowie Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich, występującą w imieniu Wspólnoty Europejskiej, a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 29 marca 2001 r. (M. P. z 2002 r. Nr 6, poz. 101) pomiędzy:

1) poszczególne działania Programu SAPARD;

2) poszczególne sektory w ramach działania 1 Programu SAPARD;

3) poszczególne województwa w ramach działania 2 i 3 Programu SAPARD.

§ 2.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 1, pomiędzy poszczególne działania Programu SAPARD określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 2, w ramach działania 1 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych" pomiędzy sektory mleczarski, mięsny, rybny oraz owoców i warzyw określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 3, w ramach działania 2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych" pomiędzy województwa określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
Podział środków, o których mowa w § 1 pkt 3, w ramach działania 3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" pomiędzy województwa określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 305).


Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA PROGRAMU SAPARD]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 26 września 2002 r. (poz. 1355)

Załącznik nr 1

PODZIAŁ ŚRODKÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA PROGRAMU SAPARD

Działanie

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

Działanie 1

Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych

19 379 075

58 137 225

77 516 300

Działanie 2

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

9 531 492

28 594 476

38 125 968

Działanie 3

Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich

27 157 888

81 473 664

108 631 552

Działanie 6

Szkolenia zawodowe

900 000

2 700 000

3 600 000

Działanie 7

Pomoc techniczna

166 177

664 710

830 887

Suma środków w euro

57 134 632

171 570 075

228 704 707

 


Załącznik 2. [PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1 „POPRAWA PRZETWÓRSTWA l MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH l RYBNYCH" POMIĘDZY SEKTORY MLECZARSKI, MIĘSNY, RYBNY ORAZ OWOCÓW l WARZYW]

Załącznik nr 2

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1 „POPRAWA PRZETWÓRSTWA l MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH l RYBNYCH" POMIĘDZY SEKTORY MLECZARSKI, MIĘSNY, RYBNY ORAZ OWOCÓW l WARZYW

Lp.

Sektor

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

1

Mleczarski

7 643 107

22 929 322

30 572 429

2

Mięsny

7 325 290

21 975 871

29 301 161

3

Rybny

1 228 634

3 685 900

4 914 534

4

Owoców i warzyw

3 182 044

9 546 132

12 728 176

Suma środków w euro

19 379 075

58 137 225

77 516 300

 

Załącznik 3. [PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2 „INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA]

Załącznik nr 3

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2 „INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA

Województwo

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

dolnośląskie

376 532

1 129 595

1 506 127

kujawsko-pomorskie

796 912

2 390 737

3 187 649

lubelskie

822 650

2 467 950

3 290 600

lubuskie

189 696

569 087

758 783

łódzkie

811 211

2 433 633

3 244 844

małopolskie

262 142

786 427

1 048 569

mazowieckie

1 334 542

4 003 627

5 338 169

opolskie

301 225

903 676

1 204 901

podkarpackie

268 815

806 445

1 075 260

podlaskie

910 349

2 731 045

3 641 394

pomorskie

390 830

1 172 491

1 563 321

śląskie

197 322

591 965

789 287

świętokrzyskie

291 693

875 078

1 166 771

warmińsko-mazurskie

672 037

2 016 112

2 688 149

wielkopolskie

1 488 968

4 466 904

5 955 872

zachodniopomorskie

416 568

1 249 704

1 666 272

Suma środków w euro

9 531 492

28 594 476

38 125 968

 

Załącznik 4. [PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 3 „ROZWÓJ l POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA]

Załącznik nr 4

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 3 „ROZWÓJ l POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH" POMIĘDZY WOJEWÓDZTWA

Województwo

Środki krajowe w euro

Środki UE w euro

Ogółem środki w euro

dolnośląskie

1 474 821

4 424 462

5 899 283

kujawsko-pomorskie

1 482 969

4 448 907

5 931 876

lubelskie

2 300 503

6 901 509

9 202 012

lubuskie

1 100 004

3 300 013

4 400 017

łódzkie

1 637 784

4 913 353

6 551 137

małopolskie

2 816 555

8 449 664

11 266 219

mazowieckie

3 416 804

10 250 412

13 667 216

opolskie

983 214

2 949 642

3 932 856

podkarpackie

2 153 836

6 461 508

8 615 344

podlaskie

1 070 128

3 210 383

4 280 511

pomorskie

1 143 461

3 430 384

4 573 845

śląskie

1 268 400

3 805 201

5 073 601

świętokrzyskie

1 298 277

3 894 831

5 193 108

warmińsko-mazurskie

1 300 993

3 902 979

5 203 972

wielkopolskie

2 591 122

7 773 365

10 364 487

zachodniopomorskie

1 119 017

3 357 051

4 476 068

Suma środków w euro

27 157 888

81 473 664

108 631 552

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »