| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:

1) tłuszczu kakaowego,

2) kakao (kakao w proszku),

3) kakao niskotłuszczowego (kakao niskotłuszczowego w proszku),

4) czekolady sproszkowanej (czekolady w proszku),

5) czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku),

6) czekolady,

7) czekolady „ vermicelli” (czekolady „płatki”),

8) czekolady „couverture”,

9) czekolady „Gianduja”,

10) czekolady mlecznej,

11) czekolady mlecznej „vermicelli”,

12) czekolady mlecznej „couverture”,

13) czekolady mleczno-orzechowej „Gianduja”,

14) czekolady śmietankowej,

15) czekolady mlecznej odtłuszczonej,

16) czekolady mlecznej familijnej,

17) białej czekolady,

18) czekolady a la taza,

19) czekolady familiar a la taza,

20) czekolady nadziewanej (czekolady nadziewanej..., czekolady z... w środku, czekolady z nadzieniem...),

21) czekoladki (praliny)

– stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6–19, mogą być dodane następujące tłuszcze roślinne:

1) lllipe, Borneo tallow lub Tengkawang – otrzymane z Shorea spp;

2) olej palmowy – otrzymany z Elaeis guineensis lub Elaeis olifera;

3) Sal – otrzymany z Shorea robusta;

4) Shea – otrzymany z Butyrospermum parkii;

5) Kokum gurgi – otrzymany z Garcinia indica;

6) Mango kernel – otrzymany z Mangifera indica.

2. Dodanie tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust. 1:

1) nie może obniżyć minimalnej zawartości tłuszczu kakaowego i minimalnej zawartości suchej masy kakaowej w wyrobie;

2) nie może wynosić więcej niż 5% całkowitej masy produktu końcowego pomniejszonej o masę dodanych składników.

3. Wymagania w zakresie jakości handlowej dla tłuszczów roślinnych, o których mowa w ust.1, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Do czekolady używanej do wyrobów lodów lub innych deserowych produktów mrożonych może być dodany olej kokosowy otrzymany z suszonego miąższu kokosowego z owoców palmy kokosowej.

§ 3.
1. Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 6–19, mogą być dodane inne składniki spożywcze, przy czym dodatek tych składników nie może przekraczać 40% masy wyrobu końcowego.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy tłuszczów zwierzęcych i ich przetworów innych niż pochodzących z mleka.

3. Do czekolady a la taza i czekolady familiar a la taza można dodać:

1) mąkę albo

2) skrobię w postaci granulatu lub proszku

– otrzymane z pszenicy, ryżu lub kukurydzy.

4. Do wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 2–19, mogą być dodawane substancje aromatyczne, których smak i zapach wyraźnie różnią się od smaku i zapachu czekolady lub tłuszczu mlecznego.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA WYROBÓW KAKAOWYCH l CZEKOLADOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 grudnia 2002 r. (poz. 1813)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA WYROBÓW KAKAOWYCH l CZEKOLADOWYCH

1. Tłuszcz kakaowy jest otrzymywany z ziaren kakaowych lub ich części i zawiera:

1) wolne kwasy tłuszczowe, wyrażone jako kwas oleinowy, w ilości nie większej niż 1,75%;

2) związki niezmydlające się, określane przy użyciu eteru naftowego, w ilości nie większej niż 0,5%, z wyjątkiem tłuszczu kakaowego tłoczonego, w którym zawartość związków niezmydlających się jest nie większa niż 0,35%.

2. Kakao (kakao w proszku) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odtłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym:

1) nie mniej niż 20% tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę;

2) nie więcej niż 9% wody.

3. Kakao niskotłuszczowe (kakao niskotłuszczowe w proszku) jest wyrobem otrzymanym przez sproszkowanie oczyszczonych, odtłuszczonych i prażonych ziaren kakaowych, zawierającym nie więcej niż 20% tłuszczu kakaowego w przeliczeniu na suchą masę.

4. Czekolada sproszkowana (czekolada w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao i cukrów, zawierającym nie mniej niż 32% kakao (kakao w proszku).

5. 1. Czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) jest wyrobem będącym mieszaniną kakao (kakao w proszku) i cukrów, zawierającym nie mniej niż 25% kakao.

5. 2. Jeżeli czekolada do picia (słodzone kakao, słodzone kakao w proszku) zawiera nie więcej niż 20% tłuszczu kakaowego, wyrób ten określa się jako „czekolada do picia niskotłuszczowa”.

6. Czekolada jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 18% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

7. Czekolada „vermicelli” (czekolada „płatki”) jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, mającym postać granulatu lub płatków, zawierającym nie mniej niż 32% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 12% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

8. Czekolada „couverture” jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych i cukrów, zawierającym nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym:

1) nie mniej niż 31% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej.

9. Czekolada orzechowa „Gianduja” jest wyrobem zawierającym:

1) czekoladę o zawartości suchej masy kakaowej w ilości nie mniejszej niż 32%, w tym beztłuszczową suchą masę kakaową w ilości nie mniejszej niż 8%;

2) od 20 do 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach wyrobu;

3) ewentualny dodatek:

a) nieprzekraczającej 5% wyrobu suchej masy mlecznej otrzymanej w wyniku odparowania z mleka lub produktów mlecznych w proszku,

b) migdałów, orzechów laskowych lub innych rodzajów orzechów, całych lub w kawałkach w ilości nie większej niż 60% całkowitej masy wyrobu.

10. Czekolada mleczna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 25% suchej masy kakaowej;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 3,5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego.

11. Czekolada mleczna „vermicelli” (czekolada „płatki”) jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, mającym postać granulatu lub płatków i zawierającym nie mniej niż:

1) 20% suchej masy kakaowej;

2) 12% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 12% całkowitej zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego.

12. Czekolada mleczna „couverture” jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż 31% zawartości tłuszczu kakaowego i tłuszczu mlecznego.

13. Czekolada mleczno-orzechowa „Gianduja” jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym:

1) czekoladę mleczną o zawartości nie mniejszej niż 10% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego pełnego mleka lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

2) nie mniej niż 15 i nie więcej niż 40 gramów drobno zmielonych orzechów laskowych w 100 gramach gotowego wyrobu;

3) ewentualny dodatek migdałów lub orzechów całych lub w kawałkach, w ilości nie większej niż 60% całkowitej masy wyrobu.

14. Czekolada śmietankowa jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż 5,5% tłuszczu mlecznego.

15. Czekolada mleczna odtłuszczona jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie więcej niż 1% tłuszczu mlecznego.

16. Czekolada mleczna familijna jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% suchej masy kakaowej;

2) 20% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 2,5% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

4) 5% tłuszczu mlecznego;

5) 25% całkowitej zawartości tłuszczu (tłuszcz kakaowy i tłuszcz mleczny).

17. Biała czekolada jest wyrobem otrzymanym z tłuszczu kakaowego, cukrów i mleka lub produktów mlecznych, zawierającym nie mniej niż:

1) 20% tłuszczu kakaowego;

2) 14% suchej masy mlecznej otrzymanej z:

a) częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego lub

b) częściowo lub całkowicie odtłuszczonego mleka, lub

c) śmietanki, lub

d) częściowo lub całkowicie odwodnionej śmietanki, lub

e) masła, lub

f) tłuszczu mlecznego;

3) 3,5% tłuszczu mlecznego.

18. Czekolada a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi pszennej, ryżowej lub kukurydzianej, zawierającym:

1) nie mniej niż 35% suchej masy kakaowej, w tym co najmniej 18% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 14% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

3) nie więcej niż 8% mąki lub skrobi pszennej, ryżowej lub kukurydzianej.

19. Czekolada familiar a la taza jest wyrobem otrzymanym z wyrobów kakaowych, cukrów i mąki lub skrobi pszennej, ryżowej lub kukurydzianej, zawierającym:

1) nie mniej niż 30% suchej masy kakaowej, w tym co najmniej 18% tłuszczu kakaowego;

2) nie mniej niż 12% beztłuszczowej suchej masy kakaowej;

3) nie więcej niż 18% mąki lub skrobi pszennej, ryżowej lub kukurydzianej.

20. Czekolada nadziewana (czekolada nadziewana ..., czekolada z... w środku, czekolada z nadzieniem...) jest wyrobem, którego zewnętrzna część zawiera czekoladę, o której mowa w § 1 pkt 6–17 rozporządzenia, stanowiącą nie mniej niż 25% całkowitej masy wyrobu.

21. Czekoladka (pralina) jest wyrobem o niedużych rozmiarach (wielkości „kęsa”), składającym się z:

1) czekolady nadziewanej albo

2) czekolady jednego rodzaju, albo

3) mieszanki czekolad, o których mowa w § 1 pkt 6–17 rozporządzenia, i innych składników spożywczych, zawierającej nie mniej niż 25% czekolady w całkowitej masie produktu.

Załącznik 2. [WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE DO PRODUKCJI NIEKTÓRYCH WYROBÓW KAKAOWYCH l CZEKOLADOWYCH]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DLA TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ UŻYTE DO PRODUKCJI NIEKTÓRYCH WYROBÓW KAKAOWYCH l CZEKOLADOWYCH

Tłuszcze roślinne nielaurynowe:

1) zawierają symetryczne jednonienasycone triacyloglicerole, w których pozycje zewnętrzne zajęte są przez kwasy tłuszczowe nasycone, głównie przez kwas palmitynowy i kwas stearynowy, a w pozycji wewnętrznej występuje nienasycony kwas oleinowy;

2) nadają się do zmieszania w każdej proporcji z tłuszczem kakaowym i posiadają zgodne z nim cechy fizyczne (temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji, szybkość topnienia i konieczność temperowania);

3) są otrzymywane jedynie z procesu rafinacji lub frakcjonowania, z wykluczeniem wprowadzania enzymatycznych modyfikacji triacylogliceroli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »