reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi”, przekazują Agencji Wywiadu, zwanej dalej „Agencją”, dane osobowe i inne informacje uzyskane w wyniku prowadzenia tych czynności, zwane dalej „informacjami”, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Agencji, określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
§ 2.
Podmiot uprawniony może odmówić przekazania Agencji informacji lub ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie jego ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej temu podmiotowi pomocy.
§ 3.
Podmiot uprawniony przekazuje Agencji informacje niezwłocznie, na jej wniosek lub z urzędu.
§ 4.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej Agencji uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, analityczno-informacyjnych, ewidencyjnych lub archiwalnych albo osoba przez niego upoważniona występuje do kierownika właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego o przekazanie informacji z wnioskiem pisemnym lub przesyłanym przez urządzenia i systemy informatyczne.

2. We wniosku o przekazanie informacji zamieszcza się dane o osobach, zdarzeniach lub zagadnieniach, umożliwiające wyszukanie informacji w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych, zbiorach ewidencyjnych oraz archiwalnych, a także określa się zakres potrzebnych informacji.

3. Przed wystąpieniem do podmiotu uprawnionego z wnioskiem o przekazanie informacji osoby, o których mowa w ust. 1, dokonują niezbędnych sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych Agencji.

§ 5.
Podmiot uprawniony, z zachowaniem ograniczeń określonych w § 2, z urzędu przekazuje Agencji informacje, jeżeli ich treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczą one zadań Agencji określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
§ 6.
1. Informacje przekazuje Agencji kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego, uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, ewidencyjnych lub archiwalnych albo osoba przez niego upoważniona.

2. Przekazanie Agencji informacji dokumentuje się w sposób właściwy dla podmiotu uprawnionego, zgodnie z obowiązującymi go w tym zakresie zasadami i trybem postępowania.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych (Dz. U. Nr 53, poz. 557), utrzymanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama