| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 czerwca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru

Na podstawie art. 51 § 12 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru (Dz. U. Nr 17, poz. 195 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 380) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przeprowadzeniem badania lub analizy towaru, niezbędnych do udzielenia wiążącej informacji o pochodzeniu towaru, wnioskodawca jest obowiązany do wpłacenia, na rachunek Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie, zaliczki na pokrycie kosztów tego badania lub analizy.”;

2) w § 2 w ust. 1, w § 4 w ust. 2 i 3, w § 6 w ust. 2 oraz w § 9 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw finansów publicznych” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Dyrektor Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie”;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 czerwca 2003 r. (poz. 1096)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »