| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lipca 2003 r.

w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres świadczeń zdrowotnych polegających na:

a) profilaktycznych badaniach lekarskich w celu wczesnego rozpoznawania chorób, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych,

b) profilaktycznych badaniach lekarskich, obejmujących kobiety w ciąży oraz dzieci do ukończenia 6 roku życia, w tym badaniach przesiewowych,

c) promocji zdrowia obejmującej w szczególności kobiety w ciąży oraz dzieci do ukończenia 6 roku życia;

2) okresy, w których badania wymienione w pkt 1 są przeprowadzane.

§ 2.
Zakres profilaktycznych świadczeń zdrowotnych u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Zakres profilaktycznych świadczeń zdrowotnych u dzieci do ukończenia 6. roku życia wraz z okresami ich przeprowadzania jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
1. W celu profilaktyki chorób nowotworowych narządu rodnego lekarz ginekolog przeprowadza badanie ginekologiczne (we wziernikach i badanie zestawione) u kobiet w wieku powyżej 35 lat w odstępach jednorocznych.

2. W celu profilaktyki raka szyjki macicy, u kobiet w wieku od 25 do 65 lat, wykonuje się badanie cytologiczne szyjki macicy poprzez pobranie materiału z tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy z oceną według systemu Bethesda.

3. W przypadku prawidłowego wyniku badania, o którym mowa w ust. 2, badanie powtarza się po upływie trzech lat.

§ 5.
1. W celu profilaktyki nowotworów złośliwych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje w szczególności:

1) wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem nowotworów – podczas pierwszej wizyty pacjenta;

2) u kobiet w wieku powyżej 25 lat – instruktaż samobadania piersi przez kobietę;

3) u kobiet w wieku powyżej 35 lat – fizykalne badanie piersi w odstępach jednorocznych;

4) badanie skóry, warg, jamy ustnej i gardła – co roku;

5) badanie per rectum kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia – co roku.

2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjentów o zakresie i częstotliwości badań profilaktycznych, o których mowa w ust. 1.

§ 6.
1. W celu przeciwdziałania chorobom odtytoniowym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej prowadzi działania informacyjne dotyczące szkodliwości palenia tytoniu.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, określa z osobami uzależnionymi od tytoniu optymalny sposób zwalczania nałogu oraz w trakcie każdej wizyty pacjenta uzależnionego od tytoniu dokonuje oceny postępu walki z nałogiem.

§ 7.
W celu przeciwdziałania gruźlicy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy i podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne.
§ 8.
1. W celu profilaktyki chorób układu krążenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje:

1) wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem chorób układu krążenia;

2) pomiar ciśnienia tętniczego krwi u osób zgłaszających się z powodu innych dolegliwości niż zaburzenia układu krążenia – przy każdej wizycie;

3) pomiar masy ciała i wzrostu dla wyliczenia wskaźnika masy ciała – co trzy lata u osób z nadwagą lub w wieku powyżej 40 lat.

2. W przypadku gdy wskaźnik masy ciała wynosi ponad 30, lekarz, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny diety pacjenta i ustala wskazówki dla normalizacji masy ciała.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz.1176 i Nr 135, poz. 1268.

Załącznik 1. [ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ U KOBIET W OKRESIE CIĄŻY WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 lipca 2003 r. (poz. 1337)

Załącznik nr 1

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ U KOBIET W OKRESIE CIĄŻY WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2. [ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA]

Załącznik nr 2

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »