reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej

Na podstawie art. 5 § 10 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej (Dz. U. Nr 70, poz. 788, z 2002 r. Nr 43, poz. 379 oraz z 2003 r. Nr 116, poz. 1095) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przeprowadzeniem badania lub analizy towaru, niezbędnych do udzielenia wiążącej informacji taryfowej, wnioskodawca jest obowiązany do wpłacenia, na rachunek Izby Celnej w Warszawie, zaliczki na pokrycie kosztów tego badania lub analizy.”;

2) w § 2 w ust. 1, w § 4 w ust. 2 i 4, w § 6 w ust. 2 oraz w § 9 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Dyrektor Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Dyrektor Izby Celnej w Warszawie”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części adresowej wzoru wniosku:

a) wyrazy „DYREKTOR IZBY CELNEJ PORT LOTNICZY W WARSZAWIE ul. 17 Stycznia 49 00-906 Warszawa” zastępuje się wyrazami „DYREKTOR IZBY CELNEJ W WARSZAWIE ul. Modlińska 4 03-216 Warszawa”,

b) wyrazy „Stempel Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie” zastępuje się wyrazami „Pieczęć Izby Celnej w Warszawie”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części adresowej wzoru wiążącej informacji taryfowej wyrazy „DYREKTOR IZBY CELNEJ PORT LOTNICZY W WARSZAWIE ul. 17 Stycznia 49 00-906 Warszawa” zastępuje się wyrazami „DYREKTOR IZBY CELNEJ W WARSZAWIE ul. Modlińska 4 03-216 Warszawa”,

b) pole obok pola 6 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 5 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122) klasyfikację towaru określonego w polu 7 określa kod Taryfy celnej podany w polu 6.”,

c) pouczenie poniżej pola 10 otrzymuje brzmienie:

„Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Warszawie (art. 278 § 3 Kodeksu celnego w związku z art. 223 § 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110. poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302).”,

d) w polu poniżej pouczenia wyrazy „Dyrektor Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Izby Celnej w Warszawie”, a wyrazy „Pieczęć Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie” zastępuje się wyrazami „Pieczęć Izby Celnej w Warszawie”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama