| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie przeznaczania żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych

Na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeznaczania żołnierzy powołanych do czynnej służby wojskowej, zwanych dalej „żołnierzami”, do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.
§ 2.
1. Żołnierze mogą pełnić służbę w jednostkach zmilitaryzowanych, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, jeżeli zostali przeznaczeni do tej służby.

2. Żołnierze mogą pełnić służbę wyłącznie w jednostkach zmilitaryzowanych, podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przydzielonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Żołnierzy przeznacza się do pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych na stanowiska służbowe przewidziane w strukturze organizacyjnej tych jednostek dla żołnierzy czynnej służby wojskowej, zwane dalej „stanowiskami wojskowymi”.

§ 3.
Przeznaczenie żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych może nastąpić na stanowiska wojskowe w odniesieniu do żołnierzy w stopniach:

1) oficerskich – na stanowiska kierownicze i instruktorskie;

2) chorążych i podoficerskich – na stanowiska specjalistyczne wymagające odpowiedniego wyszkolenia (wykształcenia);

3) szeregowych – na stanowiska operatorów skomplikowanego sprzętu będącego w wyposażeniu jednostek zmilitaryzowanych.

§ 4.
1. Żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych przeznaczają, w drodze rozkazu dziennego, dowódcy jednostek wojskowych, w których żołnierze ci pełnią czynną służbę wojskową.

2. Skierowanie żołnierzy do pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych dowódcy, o których mowa w ust. 1, stwierdzają w rozkazie dziennym.

§ 5.
1. Przeznaczanie żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych następuje na wniosek kierownika tej jednostki.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do dowódcy jednostki wojskowej właściwego ze względu na podległość jednostki zmilitaryzowanej.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie stanowisk wojskowych (funkcji), specjalności oraz stopni etatowych występujących w strukturze organizacyjnej jednostki zmilitaryzowanej lub przewidzianej do militaryzacji, na których żołnierze będą pełnić czynną służbę wojskową;

2) kwalifikacje zawodowe, wykształcenie lub inne predyspozycje wymagane na zajmowanych stanowiskach;

3) miejsce i termin stawienia się żołnierza do służby w jednostce zmilitaryzowanej.

§ 6.
Żołnierze przeznaczeni do służby na stanowiskach wojskowych w jednostkach zmilitaryzowanych powinni posiadać kwalifikacje, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2.
§ 7.
Dowódca jednostki wojskowej odmawia przeznaczenia żołnierzy do służby w jednostkach zmilitaryzowanych, jeżeli miałoby to naruszyć gotowość bojową tej jednostki lub spowodować niewykonanie realizowanych przez nią zadań.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jan Mazurek

www.moneymarket.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »