| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 października 2003 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 236, poz. 1994).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2).Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611 i Nr 171, poz. 1661.

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 października 2003 r. (poz. 1927)

STATUT AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

§ 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”, działa przy pomocy:

1) nie więcej niż czterech zastępców Prezesa;

2) głównego księgowego;

3) dyrektorów departamentów i biur Centrali Agencji;

4) dyrektorów oddziałów regionalnych.

2. W czasie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz zastępca wyznaczony przez Prezesa.

§ 3. 1. W Centrali Agencji wydziela się piony:

1) administracyjno-kontrolny;

2) programu SAPARD i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

3) zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt;

4) preferencyjnych środków krajowych i Wspólnej Polityki Rolnej;

5) finansowo-księgowy;

6) organizacyjno-prawny.

2. Nadzór nad pionami, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 – sprawuje Prezes;

2) pkt 2–4 i 6 – sprawują zastępcy Prezesa;

3) pkt 5 – sprawuje główny księgowy.

3. W poszczególnych pionach, o których mowa w ust. 1, wydziela się departamenty i biura, w skład których wchodzą wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

§ 4. 1. W skład oddziałów regionalnych wchodzą biura, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2. W skład biur powiatowych wchodzą sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

§ 5. 1. Zakres zadań komórek organizacyjnych oraz schemat organizacyjny Agencji ustala Prezes w regulaminie organizacyjnym.

2. Projekt regulaminu organizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne wchodzące w skład pionów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4, oraz schematu organizacyjnego tych pionów Prezes uzgadnia z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

§ 6. 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrali Agencji oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców wykonuje Prezes.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników oddziałów regionalnych oraz biur powiatowych z danego województwa wykonuje dyrektor oddziału regionalnego.

§ 7. Siedzibami oddziałów regionalnych są dla województw:

1) dolnośląskiego – Wrocław;

2) kujawsko-pomorskiego – Toruń;

3) lubelskiego – Elizówka k. Lublina;

4) lubuskiego – Zielona Góra;

5) łódzkiego – Łódź;

6) małopolskiego – Kraków;

7) mazowieckiego – Warszawa;

8) opolskiego – Opole;

9) podkarpackiego – Rzeszów;

10) podlaskiego – Łomża;

11) pomorskiego – Gdynia;

12) śląskiego – Częstochowa;

13) świętokrzyskiego – Kielce;

14) warmińsko-mazurskiego – Olsztyn;

15) wielkopolskiego – Poznań;

16) zachodniopomorskiego – Szczecin.

§ 8. Siedzibami biur powiatowych są:

1) w województwie dolnośląskim dla powiatów:

a) bolesławieckiego – Bolesławiec,

b) dzierżoniowskiego – Dzierżoniów,

c) głogowskiego – Głogów,

d) górowskiego – Góra,

e) jaworskiego – Jawor,

f) jeleniogórskiego – Jelenia Góra,

g) kamiennogórskiego – Kamienna Góra,

h) kłodzkiego – Kłodzko,

i) legnickiego – Legnica,

j) lubańskiego – Lubań,

k) lubińskiego – Lubin,

l) lwóweckiego – Gryfów Śląski,

m) milickiego – Sławoszowice,

n) oleśnickiego – Syców,

o) oławskiego – Oława,

p) polkowickiego – Polkowice,

r) strzelińskiego – Strzelin,

s) średzkiego – Środa Śląska,

t) świdnickiego – Świdnica,

u) trzebnickiego – Trzebnica,

w) wałbrzyskiego – Wałbrzych,

y) wołowskiego – Wołów,

z) wrocławskiego – Wrocław,

za) ząbkowickiego – Ząbkowice Śląskie,

zb) zgorzeleckiego – Zgorzelec,

zc) złotoryjskiego – Pielgrzymka;

2) w województwie kujawsko-pomorskim dla powiatów:

a) aleksandrowskiego – Aleksandrów Kujawski,

b) brodnickiego – Brodnica,

c) bydgoskiego – Bydgoszcz,

d) chełmińskiego – Stolno,

e) golubsko-dobrzyńskiego – Golub-Dobrzyń,

f) grudziądzkiego – Grudziądz,

g) inowrocławskiego – Inowrocław,

h) lipnowskiego – Skępe,

i) mogileńskiego – Mogilno,

j) nakielskiego – Nakło nad Notecią,

k) radziejowskiego – Radziejów,

l) rypińskiego – Rypin,

m) sępoleńskiego – Sępolno Krajeńskie,

n) świeckiego – Świecie,

o) toruńskiego – Toruń,

p) tucholskiego – Tuchola,

r) wąbrzeskiego – Wąbrzeźno,

s) włocławskiego – Włocławek,

t) żnińskiego – Żnin;

3) w województwie lubelskim dla powiatów:

a) bialskiego – Biała Podlaska,

b) biłgorajskiego – Biłgoraj,

c) chełmskiego – Chełm,

d) hrubieszowskiego – Hrubieszów,

e) janowskiego – Janów Lubelski,

f) krasnostawskiego – Krasnystaw,

g) kraśnickiego – Kraśnik,

h) lubartowskiego – Lubartów,

i) lubelskiego – Elizówka k. Lublina,

j) łęczyńskiego – Łęczna,

k) łukowskiego – Łuków,

l) opolskiego – Opole Lubelskie,

m) Parczewskiego – Parczew,

n) puławskiego – Puławy,

o) radzyńskiego – Radzyń Podlaski,

p) ryckiego – Ryki,

r) świdnickiego – Piaski,

s) tomaszowskiego – Tomaszów Lubelski,

t) włodawskiego – Włodawa,

u) zamojskiego – Zamość;

4) w województwie lubuskim dla powiatów:

a) gorzowskiego – Gorzów Wielkopolski,

b) krośnieńskiego – Krosno Odrzańskie,

c) międzyrzeckiego – Międzyrzecz,

d) nowosolskiego – Kożuchów,

e) słubickiego – Słubice,

f) strzelecko-drezdeneckiego – Strzelce Krajeńskie,

g) sulęcińskiego – Sulęcin,

h) świebodzińskiego – Świebodzin,

i) wschowskiego – Wschowa,

j) zielonogórskiego – Zielona Góra,

k) żagańskiego – Szprotawa,

l) żarskiego – Lubsko;

5) w województwie łódzkim dla powiatów:

a) bełchatowskiego – Bełchatów,

b) brzezińskiego – Rogów,

c) kutnowskiego – Kutno,

d) łaskiego – Łask,

e) łęczyckiego – Łęczyca,

f) łowickiego – Łowicz,

g) łódzkiego wschodniego – Koluszki,

h) opoczyńskiego – Opoczno,

i) pabianickiego – Pabianice,

j) pajęczańskiego – Pajęczno,

k) piotrkowskiego – Piotrków Trybunalski,

l) poddębickiego – Poddębice,

m) radomszczańskiego – Radomsko,

n) rawskiego – Rawa Mazowiecka,

o) sieradzkiego – Sieradz,

p) skierniewickiego – Skierniewice,

r) tomaszowskiego – Tomaszów Mazowiecki,

s) wieluńskiego – Wieluń,

t) wieruszowskiego – Wieruszów,

u) zduńskowolskiego – Zduńska Wola,

w) zgierskiego – Aleksandrów Łódzki;

6) w województwie małopolskim dla powiatów:

a) bocheńskiego – Bochnia,

b) brzeskiego – Brzesko,

c) chrzanowskiego – Chrzanów,

d) dąbrowskiego – Dąbrowa Tarnowska,

e) gorlickiego – Gorlice,

f) krakowskiego – Kraków,

g) limanowskiego – Limanowa,

h) miechowskiego – Miechów,

i) myślenickiego – Dobczyce,

j) nowosądeckiego – Nawojowa,

k) nowotarskiego – Czarny Dunajec,

l) olkuskiego – Olkusz,

m) oświęcimskiego – Oświęcim,

n) proszowickiego – Proszowice,

o) suskiego – Sucha Beskidzka,

p) tarnowskiego – Tarnów,

r) tatrzańskiego – Zakopane,

s) wadowickiego – Wadowice,

t) wielickiego – Niepołomice;

7) w województwie mazowieckim dla powiatów:

a) białobrzeskiego – Białobrzegi,

b) ciechanowskiego – Ciechanów,

c) garwolińskiego – Miętne,

d) gostynińskiego – Gostynin,

e) grodziskiego – Grodzisk Mazowiecki,

f) grójeckiego – Nowa Wieś,

g) kozienickiego – Kozienice,

h) legionowskiego – Legionowo,

i) lipskiego – Lipsko,

j) łosickiego – Łosice,

k) makowskiego – Maków Mazowiecki,

l) mińskiego – Mińsk Mazowiecki,

m) mławskiego – Mława,

n) nowodworskiego – Pomiechówek,

o) ostrołęckiego – Ostrołęka,

p) ostrowskiego – Stare Lubiejewo,

r) otwockiego – Otwock,

s) piaseczyńskiego – Góra Kalwaria,

t) płockiego – Płock,

u) płońskiego – Płońsk,

w) pruszkowskiego – Brwinów,

y) przasnyskiego – Przasnysz,

z) przysuskiego – Przysucha,

za) pułtuskiego – Winnica,

zb) radomskiego – Radom,

ze) siedleckiego – Siedlce,

zd) sierpeckiego – Sierpc,

ze) sochaczewskiego – Sochaczew,

zf) sokołowskiego – Sokołów Podlaski,

zg) szydłowieckiego – Szydłowiec,

zh) warszawskiego zachodniego – Wojcieszyn,

zi) węgrowskiego – Węgrów,

zj) wołomińskiego – Radzymin,

zk) wyszkowskiego – Wyszków,

zł) zwoleńskiego – Zwoleń,

zm) żuromińskiego – Zielona,

zn) żyrardowskiego – Żyrardów;

8) w województwie opolskim dla powiatów:

a) brzeskiego – Lewin Brzeski,

b) głubczyckiego – Głubczyce,

c) kędzierzyńsko-kozielskiego – Polska Cerekiew,

d) kluczborskiego – Kluczbork,

e) krapkowickiego – Krapkowice,

f) namysłowskiego – Namysłów,

g) nyskiego – Nysa,

h) oleskiego – Olesno,

i) opolskiego – Opole,

j) prudnickiego – Prudnik,

k) strzeleckiego – Strzelce Opolskie;

9) w województwie podkarpackim dla powiatów:

a) bieszczadzkiego – Ustrzyki Dolne,

b) brzozowskiego – Brzozów,

c) dębickiego – Dębica,

d) jarosławskiego – Jarosław,

e) jasielskiego – Jasło,

f) kolbuszowskiego – Kolbuszowa,

g) krośnieńskiego – Krosno,

h) leskiego – Lesko,

i) leżajskiego – Leżajsk,

j) lubaczowskiego – Lubaczów,

k) łańcuckiego – Łańcut,

l) mieleckiego – Mielec,

m) niżańskiego – Nisko,

n) przemyskiego – Przemyśl,

o) przeworskiego – Przeworsk,

p) ropczycko-sędziszowskiego – Ropczyce,

r) rzeszowskiego – Rzeszów,

s) sanockiego – Sanok,

t) stalowowolskiego – Stalowa Wola,

u) strzyżowskiego – Strzyżów,

w) tarnobrzeskiego – Tarnobrzeg;

10) w województwie podlaskim dla powiatów:

a) augustowskiego – Augustów,

b) białostockiego – Białystok,

c) bielskiego – Bielsk Podlaski,

d) grajewskiego – Grajewo,

e) hajnowskiego – Hajnówka,

f) kolneńskiego – Kolno,

g) łomżyńskiego – Łomża,

h) monieckiego – Mońki,

i) sejneńskiego – Sejny,

j) siemiatyckiego – Siemiatycze,

k) sokolskiego – Sokółka,

l) suwalskiego – Suwałki,

m) wysokomazowieckiego – Wysokie Mazowieckie,

n) zambrowskiego – Zambrów;

11) w województwie pomorskim dla powiatów:

a) bytowskiego – Tuchomie,

b) Chojnickiego – Chojnice,

c) człuchowskiego – Człuchów,

d) gdańskiego – Pruszcz Gdański,

e) kartuskiego – Kartuzy,

f) kościerskiego – Kościerzyna,

g) kwidzyńskiego – Kwidzyn,

h) lęborskiego – Lębork,

i) malborskiego – Stare Pole,

j) nowodworskiego – Nowy Dwór Gdański,

k) puckiego – Puck,

l) słupskiego – Słupsk,

m) starogardzkiego – Starogard Gdański,

n) sztumskiego – Sztum,

o) tczewskiego – Tczew,

p) wejherowskiego – Wejherowo;

12) w województwie śląskim dla powiatów:

a) będzińskiego – Będzin,

b) bielskiego – Bielsko-Biała,

c) bieruńsko-lędzińskiego – Bieruń,

d) cieszyńskiego – Międzyświeć,

e) częstochowskiego – Częstochowa,

f) gliwickiego – Pyskowice,

g) kłobuckiego – Kłobuck,

h) lublinieckiego – Lubliniec,

i) mikołowskiego – Mikołów,

j) myszkowskiego – Myszków,

k) pszczyńskiego – Pszczyna,

l) raciborskiego – Racibórz,

m) rybnickiego – Rybnik,

n) tarnogórskiego – Nakło Śląskie,

o) wodzisławskiego – Jastrzębie-Zdrój,

p) zawierciańskiego – Zawiercie,

r) żywieckiego – Żywiec;

13) w województwie świętokrzyskim dla powiatów:

a) buskiego – Busko-Zdrój,

b) jędrzejowskiego – Jędrzejów,

c) kazimierskiego – Cudzynowice,

d) kieleckiego – Kielce,

e) koneckiego – Końskie,

f) opatowskiego – Opatów,

g) ostrowieckiego – Ostrowiec Świętokrzyski,

h) pińczowskiego – Pińczów,

i) sandomierskiego – Sandomierz,

j) skarżyskiego – Skarżysko-Kamienna,

k) starachowickiego – Starachowice,

l) staszowskiego – Staszów,

m) włoszczowskiego – Włoszczowa;

14) w województwie warmińsko-mazurskim dla powiatów:

a) bartoszyckiego – Bartoszyce,

b) braniewskiego – Braniewo,

c) działdowskiego – Działdowo,

d) elbląskiego – Elbląg,

e) ełckiego – Ełk,

f) giżyckiego – Giżycko,

g) gołdapskiego – Gołdap,

h) iławskiego – Lubawa,

i) kętrzyńskiego – Kętrzyn,

j) lidzbarskiego – Lidzbark Warmiński,

k) mrągowskiego – Mrągowo,

l) nidzickiego – Nidzica,

m) nowomiejskiego – Nowe Miasto Lubawskie,

n) oleckiego – Olecko,

o) olsztyńskiego – Olsztyn,

p) ostródzkiego – Ostróda,

r) piskiego – Pisz,

s) szczycieńskiego – Szczytno,

t) węgorzewskiego – Węgorzewo;

15) w województwie wielkopolskim dla powiatów:

a) chodzieskiego – Margonin,

b) czarnkowsko-trzcianeckiego – Czarnków,

c) gnieźnieńskiego – Gniezno,

d) gostyńskiego – Gostyń,

e) grodziskiego – Grodzisk Wielkopolski,

f) jarocińskiego – Jarocin,

g) kaliskiego – Kalisz,

h) kępińskiego – Mianowice,

i) kolskiego – Koło,

j) konińskiego – Konin,

k) kościańskiego – Kościan,

l) krotoszyńskiego – Krotoszyn,

m) leszczyńskiego – Leszno,

n) międzychodzkiego – Międzychód,

o) nowotomyskiego – Nowy Tomyśl,

p) obornickiego – Rogoźno,

r) ostrowskiego – Przygodzice,

s) ostrzeszowskiego – Ostrzeszów,

t) pilskiego – Piła,

u) pleszewskiego – Pleszew,

w) poznańskiego – Poznań,

y) rawickiego – Miejska Górka,

z) słupeckiego – Słupca,

za) szamotulskiego – Szamotuły,

zb) średzkiego – Środa Wielkopolska,

ze) śremskiego – Śrem,

zd) tureckiego – Turek,

ze) wągrowieckiego – Wągrowiec,

zf) wolsztyńskiego – Wolsztyn,

zg) wrzesińskiego – Września,

zh) ztotowskiego – Złotów;

16) w województwie zachodniopomorskim dla powiatów:

a) białogardzkiego – Białogard,

b) choszczeńskiego – Choszczno,

c) drawskiego – Złocieniec,

d) goleniowskiego – Nowogard,

e) gryfickiego – Ościęcin,

f) gryfińskiego – Banie,

g) kamieńskiego – Golczewo,

h) kołobrzeskiego – Siemyśl,

i) koszalińskiego – Koszalin,

j) łobeskiego – Łobez,

k) myśliborskiego – Dębno,

l) polickiego – Szczecin,

m) pyrzyckiego – Pyrzyce,

n) sławieńskiego – Darłowo,

o) stargardzkiego – Stargard Szczeciński,

p) szczecineckiego – Szczecinek,

r) świdwińskiego – Świdwin,

s) wałeckiego – Mirosławiec.

§ 9. 1. Przewodniczący Rady Agencji, zwanej dalej „Radą”, w porozumieniu z Prezesem, zwołuje posiedzenia Rady co najmniej raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Rady, oprócz jej członków, uczestniczy Prezes lub upoważniony przez Prezesa zastępca oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady w porozumieniu z Prezesem.

3. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa wszystkich zaproszonych członków. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie tajne.

§ 10. Prezes, po uzgodnieniu z przewodniczącym Rady, zawiadamia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi o rozpoczęciu i upływie kadencji Rady.

§ 11. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Centrala Agencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »