| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 listopada 2003 r.

w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej

Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 142, poz. 1380) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Uzbrojenie Służby Więziennej obejmuje:

1) broń:

a) palną: karabiny, karabinki, pistolety maszynowe, pistolety i rewolwery, pistolety sygnałowe, strzelby powtarzalne,

b) specjalną: pistolety i rewolwery gazowe, wyrzutnie środków chemicznych, obezwładniających i pocisków specjalnych,

c) szkoleniową: sportową, pneumatyczną, szkolną, treningową;

2) amunicję do broni, o której mowa w pkt 1, oraz granaty dymne i imitatory;

3) wyposażenie specjalne, a w szczególności: miotacze gazu, tarcze, kaski, kamizelki ochronne i inne ochraniacze, kajdanki i prowadnice, hełmy i kamizelki kuloodporne, pałki służbowe oraz reflektory olśniewające;

4) indywidualne środki ochrony przeciwchemicznej, a w szczególności: maski przeciwgazowe oraz odzież ochrony przed skażeniami;

5) sprzęt optyczny: celowniki i noktowizory do broni, noktowizory indywidualne, lornetki, lunety obserwacyjne i peryskopy;

6) oporządzenie i części zamienne (zestawy naprawcze) do broni, sprzętu i środków, o których mowa w pkt 1 i 3–5;

7) warsztaty naprawcze uzbrojenia i ich specjalistyczne wyposażenie;

8) materiały i środki do konserwacji oraz obsługi technicznej uzbrojenia, a także opakowania uzbrojenia.

2. Amunicję, o której mowa w ust.1 pkt 2, przydziela się zgodnie z rodzajem przyznanej broni.

§ 2.
Przy wyposażaniu w uzbrojenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, uwzględnia się przeznaczenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pełnią służbę, stosowany system ochrony oraz rodzaj wykonywanych zadań służbowych.
§ 3.
Funkcjonariuszy pełniących służbę w aresztach śledczych i zakładach karnych, w których stosuje się pełny system ochrony, oraz wykonujących konwojowanie można wyposażyć w uzbrojenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2–5.
§ 4.
Funkcjonariuszy pełniących służbę w zakładach karnych typu półotwartego, w których stosuje się ograniczony system ochrony, można wyposażyć w karabinki, pistolety maszynowe, pistolety i rewolwery, pistolety sygnałowe, strzelby powtarzalne oraz w uzbrojenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2–5.
§ 5.
1. Wyposażenie w uzbrojenie funkcjonariuszy pełniących służbę w zakładach karnych typu otwartego, w których stosuje się uproszczony system ochrony, oraz w ośrodkach szkolenia lub w ośrodkach doskonalenia kadr określa właściwy dyrektor okręgowy Służby Więziennej, a w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej – jego komendant, na podstawie obowiązującej w danej jednostce organizacyjnej instrukcji ochronnej.

2. Decyzję o wyposażeniu w uzbrojenie funkcjonariuszy w szkołach Służby Więziennej, na czas niezbędny do realizacji szkolenia, podejmuje komendant ośrodka szkolenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 14), zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »