| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków tej Komisji

Na podstawie art. 166 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zwanej dalej „Komisją”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Za każde przystąpienie do egzaminu od osoby przystępującej pobiera się opłatę egzaminacyjną w wysokości 350 zł. Wpłata ta dokonywana jest na rachunek bieżący – subkonto dochodów – Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
§ 3.
1. Za udział w każdej sesji egzaminacyjnej osobom wchodzącym w skład Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 1400 zł – dla przewodniczącego Komisji;

2) 1200 zł – dla zastępcy przewodniczącego Komisji i sekretarza Komisji;

3) 1000 zł – dla każdego z pozostałych członków Komisji.

2. Za przygotowanie zadań egzaminacyjnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 75 zł za każde zadanie.

3. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054), osobom wchodzącym w skład Komisji wynagrodzenie nie przysługuje za udział w powtórzonym egzaminie oraz za przygotowanie do niego zadań.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2)

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza (Dz. U. Nr 26, poz. 285).

Załącznik 1. [REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AKTUARIUSZY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 listopada 2003 r. (poz. 2055)

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AKTUARIUSZY

§ 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. 1. Komisja jest organem kolegialnym przeprowadzającym egzaminy, który wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał, na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku braku większości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Uchwały podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji, obecne na posiedzeniu.

3. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje prawo do zgłoszenia zdania odrębnego, które podlega zaprotokołowaniu wraz z uchwałą.

§ 3. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego Komisji.

2. Komisja może wyznaczyć ze swego składu osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań.

§ 4. Przewodniczący Komisji wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów egzaminacyjnych spośród osób wchodzących w skład Komisji.

§ 5. Członków Komisji obowiązuje tajemnica służbowa.

§ 6. Komisja w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu przekazuje do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych listę osób, które zdały egzamin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »