| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy – Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. dopłatę do wywozu 20 000 ton świeżych lub chłodzonych półtusz wieprzowych, oznaczonych kodem ex PCN 0203 11 10 0, zwanych dalej „półtuszami”.
§ 2.
Dopłatą do wywozu są objęte półtusze pochodzenia krajowego, klasy E, U, R, nieskórowane, bez głowy, ogona, nogi przedniej, części podgardla i przepony, wywiezione poza obszar celny państw członkowskich Unii Europejskiej, które:

1) spełniają wymagania jakościowe określone w Polskiej Normie PN-91/A-82001 Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach wraz ze zmianą tej normy – PN-A-82001/A2;

2) są oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych (Dz. U. Nr 155, poz. 1296).

§ 3.
Stawka dopłaty do wywozu półtusz wynosi 2,00 zł za 1 kg półtuszy.
§ 4.
Na dopłaty do wywozu półtusz przeznacza się środki finansowe w wysokości 40 000 tys. zł.
§ 5.
1. Wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz półtusz składa się do Prezesa Agencji Rynku Rolnego w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 23 grudnia 2003 r.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz półtusz nierozdysponowanych w ramach wniosków złożonych w terminie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 12 stycznia do dnia 16 stycznia 2004 r.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego rozpatruje wnioski o udzielenie pozwolenia na wywóz towaru w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

4. Okres ważności pozwolenia określa się do dnia 30 kwietnia 2004 r.

§ 6.
Warunkiem udzielenia pozwolenia na wywóz półtusz jest złożenie przez wnioskodawcę kaucji w wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty 30 euro za tonę, przeliczoną według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski i obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia kaucji.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »