reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego na 2004 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 26 listopada 2003 r. (poz. 2103)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

 

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Spadek różnorodności gatunkowej ryb.

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb w rzece Narwi przez zarybianie gatunkami drapieżnymi.

2

Zarastanie trzciną turzycowisk.

Wykaszanie trzciny połączone z usuwaniem biomasy.

3

Zanikanie niektórych gatunków roślin zielnych w następstwie zaniku pastwisk.

Wykaszanie traw i turzycowisk celem utrzymania pożądanych gatunków roślin.

4

Nieprawidłowa struktura przestrzenna, wiekowa i gatunkowa w drzewostanach sztucznego pochodzenia.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach. Wycinanie zbędnych i preferowanie pożądanych gatunków drzew.

5

Duża śmiertelność płazów na drogach.

Zabezpieczanie miejsc przekraczania dróg przez płazy.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY l ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Cele

Sposoby i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 2 ha.

Obwód Ochronny Łapy obrębu Uhowo: 6n, 6o.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 0,5 ha.

Obwód Ochronny Łapy obrębu Suraż: 11.

 

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce, w ilości 2 prób.

Obszar objęty ochroną częściową1).

2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Koszenie trzciny w okresie wczesnego lata z dopuszczeniem części zabiegu w okresie zimy, z wywozem biomasy, na powierzchni 105 ha.

Obwody Ochronne: Kruszewo, Kurowo, Łapy.

 

Koszenie trawy, z wywozem biomasy, na powierzchni 54 ha.

Obwody Ochronne: Kurowo, Łapy1).

3. Ochrona ekosystemów wodnych.

Zarybianie narybkiem suma**, w ilości 40 kg.

Rzeka Narew w granicach Parku1).

 

Zarybianie narybkiem jesiennym szczupaka**, w ilości 50 kg.

Rzeka Narew w granicach Parku1).

 

1

2

3

4. Ochrona zwierząt. Ochrona płazów.

Przenoszenie płazów, montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę, na długości 200 m.

Przejścia przez drogę Białystok – Wysokie Mazowieckie w rejonie wsi Bokiny.

 

Objaśnienia:

* Ekosystemy leśne i nieleśne parku narodowego podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego (Dz. U. Nr 55, poz. 495).

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama