| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego2)

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:

1) cukru przemysłowego,

2) cukru (cukru białego),

3) cukru ekstra białego (cukru rafinowanego),

4) płynnego cukru (roztworu cukru),

5) płynnego cukru inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego),

6) syropu cukru inwertowanego,

7) syropu glukozowego,

8) syropu glukozowego w proszku,

9) jednowodnej glukozy (jednowodnej dekstrozy),

10) bezwodnej glukozy (bezwodnej dekstrozy),

11) fruktozy

– stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą produktów, o których mowa w ust. 1, występujących w następujących postaciach:

1) pudrów;

2) cukrów lodowatych (cukrów lodowych);

3) głów cukrowych.

§ 2.
Produkty i półprodukty przemysłu cukrowniczego, o których mowa w § 1 ust. 1, będące w obrocie w dniu wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające wymagań w nim określonych, mogą pozostawać w obrocie do dnia 12 lipca 2004 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczącej niektórych rodzajów cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ NIEKTÓRYCH PÓŁPRODUKTÓW I PRODUKTÓW PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 36)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ NIEKTÓRYCH PÓŁPRODUKTÓW I PRODUKTÓW PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

1. Cukier przemysłowy jest oczyszczoną i otrzymaną przez krystalizację sacharozą spełniającą następujące wymagania:

1) polaryzacja – nie mniejsza niż 99,5 °Z;

2) zawartość cukru inwertowanego – nie większa niż 0,1 % wagowo;

3) wilgotność (ubytek masy wskutek wysuszenia) – nie większa niż 0,1 % wagowo.

2. Cukier (cukier biały) jest oczyszczoną i otrzymaną przez krystalizację sacharozą spełniającą następujące wymagania:

1) polaryzacja – nie mniejsza niż 99,7 °Z;

2) zawartość cukru inwertowanego – nie większa niż 0,04 % wagowo;

3) wilgotność (ubytek masy wskutek wysuszenia) – nie większa niż 0,06 % wagowo;

4) liczba punktów za typ zabarwienia1) – nie większa niż 9.

3. Cukier ekstra biały (cukier rafinowany) jest oczyszczoną i otrzymaną przez krystalizację sacharozą spełniającą następujące wymagania:

1) polaryzacja – nie mniejsza niż 99,7 °Z;

2) zawartość cukru inwertowanego – nie większa niż 0,04 % wagowo;

3) wilgotność (ubytek masy wskutek wysuszenia) – nie większa niż 0,06 % wagowo;

4) łączna liczba punktów – nie większa niż 8, w tym:

a) liczba punktów za typ zabarwienia1) – nie większa niż 4,

b) liczba punktów za zawartość popiołu2) – nie większa niż 6,

c) liczba punktów za zabarwienie roztworu cukru3) – nie większa niż 3.

4. Płynny cukier (roztwór cukru)4) jest roztworem wodnym sacharozy spełniającym następujące wymagania:

1) zawartość suchej masy – nie mniejsza niż 62 % wagowo;

2) zawartość cukru inwertowanego (stosunek fruktozy do glukozy: 1,0 + 0,2) – nie większa niż 3 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

3) zawartość popiołu konduktometrycznego2) – nie większa niż 0,1 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

4) zabarwienie roztworu3) – nie większe niż 45 jednostek.

5. Płynny cukier inwertowany (roztwór cukru inwertowanego)4) jest roztworem wodnym sacharozy częściowo zinwertowanej, w którym zawartość cukru inwertowanego nie jest dominująca, spełniającym następujące wymagania:

1) zawartość suchej masy – nie mniejsza niż 62 % wagowo;

2) zawartość cukru inwertowanego (stosunek fruktozy do glukozy: 1,0 + 0,1) – większa niż 3 %, jednak nie większa niż 50 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

3) zawartość popiołu konduktometrycznego2) – nie większa niż 0,4 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę.

6. Syrop cukru inwertowanego4) jest roztworem wodnym sacharozy częściowo zinwertowanej, który może być skrystalizowany i w którym zawartość cukru inwertowanego jest dominująca, spełniającym następujące wymagania:

1) zawartość suchej masy – nie mniejsza niż 62 % wagowo;

2) zawartość cukru inwertowanego (stosunek fruktozy do glukozy: 1,0 + 0,1) – większa niż 50 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

3) zawartość popiołu konduktometrycznego2) – nie większa niż 0,4 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę.

7. Syrop glukozowy jest oczyszczonym i zagęszczonym roztworem wodnym odżywczych węglowodanów uzyskanych ze skrobi lub inuliny, spełniającym następujące wymagania:

1) zawartość suchej masy – nie mniejsza niż 70 % wagowo;

2) równoważnik glukozy wyrażony jako D-glukoza – nie mniejszy niż 20 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

3) zawartość popiołu siarczanowego – nie większa niż 1 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę.

8. Syrop glukozowy w proszku jest częściowo odwodnionym syropem glukozowym spełniającym następujące wymagania:

1) zawartość suchej masy – nie mniejsza niż 93 % wagowo;

2) równoważnik glukozy wyrażony jako D-glukoza – nie mniejszy niż 20 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

3) zawartość popiołu siarczanowego – nie większa niż 1 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę.

9. Jednowodna glukoza (jednowodna dekstroza) jest oczyszczoną krystaliczną D-glukozą, zawierającą jedną cząsteczkę wody krystalizacyjnej, spełniającą następujące wymagania:

1) zawartość glukozy (D-glukozy) – nie mniejsza niż 99,5 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

2) zawartość suchej masy – nie mniejsza niż 90 % wagowo;

3) zawartość popiołu siarczanowego – nie większa niż 0,25 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę.

10. Bezwodna glukoza (bezwodna dekstroza) jest oczyszczoną krystaliczną D-glukozą, niezawierającą wody krystalizacyjnej, spełniającą następujące wymagania:

1) zawartość glukozy (D-glukozy) – nie mniejsza niż 99,5 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę;

2) zawartość suchej masy – nie mniejsza niż 98 % wagowo;

3) zawartość popiołu siarczanowego – nie większa niż 0,25 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę.

11. Fruktoza jest oczyszczoną krystaliczną D-fruktozą spełniającą następujące wymagania:

1) zawartość fruktozy – nie mniejsza niż 98 %;

2) zawartość glukozy – nie większa niż 0,5 %;

3) wilgotność (ubytek masy wskutek wysuszenia) – nie większa niż 0,5 % wagowo;

4) zawartość popiołu konduktometrycznego2) – nie większa niż 0,1 % wagowo w przeliczeniu na suchą masę.

Objaśnienia:

1) Liczba punktów za typ zabarwienia jest oznaczana metodą Instytutu w Brunszwiku (Brunswick Institute for Agricultural and Sugar Industry Technology), określoną w przepisach dotyczących metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego; jednemu punktowi odpowiada 0,5 jednostek zabarwienia określonego według metody Brunswick'a.

2) Popiół oznacza się metodą ICUMSA (konduktometryczną) określoną w przepisach dotyczących metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego; jednemu punktowi odpowiada 0,0018 % zawartości popiołu określonego według metody ICUMSA przy 28 ° Brix.

3)Zabarwienie roztworu oznacza się metodą ICUMSA określoną przepisami dotyczącymi metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego; jednemu punktowi odpowiada 7,5 jednostek zabarwienia roztworu określonego według metody ICUMSA.

4)Określenie „biały” jest zastrzeżone dla:

a) roztworu cukru, w którym zabarwienie roztworu cukru3) jest nie większe niż 25 jednostek,

b) roztworu cukru inwertowanego i syropu cukru inwertowanego, w których:

– zawartość popiołu2) jest nie większa niż 0,1 %,

– zabarwienie roztworu3) jest nie większe niż 25 jednostek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »