| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 stycznia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych

Na podstawie art. 90 § 3, art. 102 § 3, art. 105 § 8 i § 9, art. 116 § 4, art. 121 § 4, art. 125 § 2b, art. 128 § 6, art. 136 § 1, art. 138, art. 144, art. 148, art. 150 § 3, art. 157 § 3, art. 1581 § 8 i art. 165 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1955) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 102 w ust. 2 wyrazy „uszlachetniania czynnego” zastępuje się wyrazami „przetwarzania pod kontrolą celną”;

2) w § 113 w pkt 2 wyrazy „§ 128” zastępuje się wyrazami „§ 112”;

3) w § 124 w ust. 2 wyrazy „§ 112 pkt 3” zastępuje się wyrazami „§ 113 pkt 3”;

4) w § 146 w ust. 2 wyrazy „uszlachetniania czynnego” zastępuje się wyrazami „odprawy czasowej”;

5) w § 159 w ust. 2 wyrazy „uszlachetniania czynnego” zastępuje się wyrazami „uszlachetniania biernego”;

6) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części A w pkt 5 w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 3” zastępuje się wyrazami „pkt 4”.

§ 2.
Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do zdarzeń, które zaistniały od dnia 12 grudnia 2003 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem głoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »