| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie opłat za przechowywanie dokumentów i danych związanych z usługami certyfikacyjnymi

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne w przypadku zaprzestania działalności uiszcza, za przechowywanie dokumentów i danych bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami certyfikacyjnymi, opłatę w wysokości równowartości w złotych kwoty 0,4 euro, za każdy wydany certyfikat, którego dokumentacja podlega przechowywaniu.

2. Równowartość w złotych kwoty euro oblicza się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zaprzestania działalności przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

§ 2.
Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1, uiszcza się na rachunek urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania dokumentów i danych bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami certyfikacyjnymi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki albo wskazanemu przez niego podmiotowi.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »