| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 stycznia 2004 r.

w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dla ustalania wartości celnej stosuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczone przez Narodowy Bank Polski w przedostatnią środę miesiąca i ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli A i B w tym samym dniu lub w dniu następnym, od pierwszego dnia następnego miesiąca od godz. 000 do ostatniego dnia tego miesiąca do godz. 2400.

2. Jeżeli w środę, o której mowa w ust. 1, kursy wymiany nie zostały wyliczone lub zostały wyliczone, lecz nie zostały ogłoszone w tym samym dniu lub w dniu następnym, dla ustalania wartości celnej stosuje się kursy wymiany ostatnio wyliczone i ogłoszone przed tą środą. Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczone i ogłoszone w taki sposób, traktuje się jak kursy wyliczone w środę, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli kurs wymiany ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnią środę miesiąca różni się o 5 % i więcej od kursu wymiany ustalonego zgodnie z ust. 1, zastępuje on ten kurs i jest stosowany od pierwszej środy następnego miesiąca od godz. 000 do ostatniego dnia tego miesiąca do godz. 2400.

4. W przypadku gdy podczas okresu stosowania kursów wymiany, o którym mowa w ust. 1, bieżący kurs średni waluty obcej w złotych, wyliczony przez Narodowy Bank Polski w środę i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w tabeli A lub B w tym samym dniu lub w dniu następnym, różni się o 5 % i więcej od kursu wymiany dotychczas stosowanego, zastępuje on ten ostatnio stosowany kurs. Bieżący kurs średni waluty obcej w złotych, wyliczony i ogłoszony w taki sposób, jest stosowany od następnej środy od godz. 000 do ostatniego dnia tego miesiąca do godz. 2400.

5. W przypadku gdy podczas okresu stosowania kursu wymiany, o którym mowa w ust. 4, kurs wyliczony przez Narodowy Bank Polski w środę i ogłoszony w tym samy dniu lub w dniu następnym w tabeli A lub B różni się o 5 % i więcej od kursu wymiany dotychczas stosowanego, przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku gdy kurs wymiany nie został wyliczony w środę lub został wyliczony, lecz nie został ogłoszony w tym dniu lub w dniu następnym, kursem wymiany wyliczonym i ogłoszonym dla celów stosowania ust. 4 i 5 jest kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony przed tą środą.

§ 2.
1. W przypadku transakcji dokonywanych w jednostkach rozliczeniowych, dla ustalania wartości celnej, stosuje się bieżące kursy średnie tych jednostek w złotych, ogłaszane przez Narodowy Bank Polski w przedostatnią środę miesiąca.

2. Przepisy § 1 ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
Od dnia 21 stycznia 2004 r. od godz. 000 do dnia 31 stycznia 2004 r. do godz. 2400 stosuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych oraz kursy średnie w złotych jednostek rozliczeniowych, wyliczone i ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w dniu 20 stycznia 2004 r.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 30, poz. 247).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »