| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań

Na podstawie art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do przyrządów pomiarowych, których naprawa lub instalacja może być wykonywana wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, należą przyrządy kontrolne – tachografy samochodowe, zwane dalej „tachografami".
§ 2.
1. Przedsiębiorca naprawiający lub instalujący tachografy powinien:

1) dysponować wyposażeniem pozwalającym na prawidłowe wykonywanie napraw lub instalacji oraz prowadzić jego ewidencję;

2) oznakować wyposażenie, o którym mowa w pkt 1, w sposób umożliwiający jego identyfikację;

3) zatrudniać personel posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w przedmiocie napraw i instalacji tachografów, poświadczoną świadectwami ukończonych szkoleń w tym zakresie;

4) posiadać procedury wykonywania napraw lub instalacji oraz obsługi wyposażenia;

5) zapewniać wykonywanie napraw lub instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną tachografów;

6) stosować własną cechę służącą do identyfikacji przedsiębiorcy i przeznaczoną do umieszczania na zabezpieczeniach zakładanych przez niego na tachografach w miejscach wymaganych przez przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki (Dz. U. Nr 230, poz. 1929 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 96);

7) wyposażyć pomieszczenia, w których są wykonywane naprawy lub instalacje, w szczególności w oświetlenie, ogrzewanie i wentylację, niezbędne do prawidłowego wykonywania tych czynności;

8) dysponować miejscami parkingowymi dla pojazdów, w których mają być naprawiane lub instalowane tachografy.

2. Jeżeli naprawy tachografów są wykonywane przez przedsiębiorcę prowadzącego równocześnie inną działalność gospodarczą, to pomieszczenia przeznaczone do napraw powinny być wydzielone i oznakowane w sposób wskazujący ich przeznaczenie.

§ 3.
1. Przedsiębiorca powinien dokumentować wykonane naprawy lub instalacje tachografów w księdze rejestrowej prowadzonej w formie zapewniającej trwałe przechowywanie danych.

2. W księdze rejestrowej powinny być zamieszczane następujące informacje:

1) data przyjęcia i wydania tachografu;

2) dane identyfikujące tachograf;

3) nazwa i adres zleceniodawcy;

4) zakres wykonanych czynności;

5) dane identyfikujące pojazd, w którym został zainstalowany tachograf.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać dane przez okres co najmniej 3 lat od daty wykonania usługi.

§ 4.
1. Przedsiębiorca powinien zapewniać udział zatrudnianego personelu wykonującego, w ramach prowadzonej przez niego działalności, naprawy lub instalacje tachografów, co najmniej raz na 3 lata w szkoleniach z zakresu naprawianych lub instalowanych typów tachografów.

2. Ukończenie szkolenia powinno być potwierdzone świadectwem wystawionym przez prowadzącego szkolenie.

3. Przedsiębiorca powinien przechowywać dokumentację dotyczącą kwalifikacji i szkoleń pracowników wykonujących naprawy lub instalacje tachografów.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »