reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 stycznia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli, w których jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt lub produktów.
§ 2.
1. W granicznym posterunku kontroli zapewnia się liczbę osób wykonujących czynności pomocnicze wystarczającą dla właściwego funkcjonowania tego posterunku.

2. Osoby wykonujące czynności pomocnicze w imieniu granicznego lekarza weterynarii dokonują:

1) kontroli:

a) dokumentów,

b) tożsamości,

c) fizycznej;

2) czynności administracyjnych.

§ 3.
Graniczny posterunek kontroli korzysta z usług:

1) najbliższego laboratorium, w którym przeprowadza się szczegółowe analizy pobranych próbek;

2) zakładu unieszkodliwiania.

§ 4.
W granicznym posterunku kontroli przechowuje się dokumentację dotyczącą czynności wykonywanych w tym posterunku, która jest określona w przepisach Unii Europejskiej2).
§ 5.
Wszystkich czynności w granicznym posterunku kontroli dokonuje się w sposób zapobiegający skażeniu zwierząt lub produktów.
§ 6.
1. Graniczny posterunek kontroli, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt, powinien posiadać:

1) miejsca wyposażone w urządzenia do rozładunku i załadunku przesyłek zwierząt, przystosowane do różnych środków transportu, łatwe do czyszczenia i odkażania;

2) pomieszczenie wyposażone w:

a) urządzenia umożliwiające bezpieczne pobieranie próbek.

b) urządzenia do przygotowywania próbek i wykonywania podstawowych testów,

c) telefon, faks, terminal elektronicznego systemu wymiany informacji ANIMO, fotokopiarkę i archiwum,

d) urządzenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla pracowników granicznego posterunku kontroli, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. W granicznym posterunku kontroli zapewnia się przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt.

§ 7.
1. W granicznym posterunku kontroli, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola zwierząt, lub w jego pobliżu powinny znajdować się pomieszczenia, w których:

1) leczy się zwierzęta oraz przetrzymuje zwierzęta zdrowe, chore lub podejrzane o chorobę do zakończenia przeprowadzania kontroli i otrzymania wyników badań laboratoryjnych, w warunkach określonych dla poszczególnych gatunków, przy czym w pomieszczeniach tych instaluje się oświetlenie i wentylację oraz wyposaża się je w urządzenia do pojenia, karmienia, leczenia i kontroli zwierząt;

2) przetrzymuje się do czasu zniszczenia zwierzęta:

a) przywiezione jako padłe,

b) które padły w granicznym posterunku kontroli;

3) przetrzymuje się zwierzęta przeznaczone do uboju na podstawie decyzji urzędowego lekarza weterynarii.

2. Na przejściach granicznych, na których znajdują się graniczne posterunki kontroli, zapewnia się oddzielny pas ruchu przeznaczony wyłącznie do transportu żywych zwierząt.

§ 8.
Szczegółowe warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli, w których jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna bydła i świń, są określone w przepisach Unii Europejskiej3).
§ 9.
Graniczny posterunek kontroli, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna produktów, powinien posiadać pomieszczenia:

1) o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

2) do przechowywania zatrzymanych przesyłek w stanie schłodzenia, zamrożenia lub w temperaturze otoczenia, do czasu otrzymania wyników badań laboratoryjnych.

§ 10.
Szczegółowe warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków, w których jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola produktów, są określone w przepisach Unii Europejskiej2).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Decyzja 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. określająca wymagania dla zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wchodzących do Wspólnoty z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 306 z 23.11.2001 r., str. 28 i n.).

3) Decyzja 84/390/EWG z dnia 11 lipca 1984 r. w sprawie wytycznych do zatwierdzania granicznych posterunków kontroli wykorzystywanych przy przywozie zwierząt z gatunku bydła i trzody chlewnej z państw trzecich (Dz. Urz. EWG L 211 z 08.08.1984 r., str. 20 i n.).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna (Dz. U. Nr 56, poz. 509), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama