reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 150, poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Wizy oznacza się następującymi symbolami:

1) wizę lotniskową – „A”;

2) wizę tranzytową – „B”;

3) wizę pobytową krótkoterminową – „C”;

4) wizę pobytową długoterminową – „D”;

5) wizę wjazdową – „W”.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz pobytowych krótkoterminowych i długoterminowych:

1) „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2) „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;

3) „03”– gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04”– gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05”– gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych;

6) „06”– gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej;

7) „07”– gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

8) „08”– gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy;

9) „09”– gdy wiza jest wydawana w celu naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, z wyłączeniem wykonywania pracy;

10) „10”– gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

11) „11”– gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu z przyczyn, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

12) „12”– gdy wiza jest wydawana w celu pobytu małoletniego, o którym mowa w art. 34 ustawy;

13) „13”– gdy wiza jest wydawana w celu, o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 lub art. 69 ust. 3 ustawy;

14) „14”– gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone w art. 26 pkt 4 lit. a–m ustawy.

3. Na naklejce wizowej w polu „rodzaj wizy” wpisuje się następujące oznaczenie wiz wjazdowych:

1) „W/1”– gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji,

2) „W/2”– gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta,

3) „W/3”– gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, lub o jej unieważnieniu, odnotowuje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przez odcinięcie datownika.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Wizy wydane na blankietach dotychczasowego wzoru zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Oleksy

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 842)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bil

Kancelaria Bil specjalizuje się w obsłudze prawnej biznesu. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców na wszystkich płaszczyznach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama