| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Współdziałanie Ministra Obrony Narodowej z zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa, zwane dalej „współdziałaniem", polega na:

1) ustalaniu warunków i wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla obiektów infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym;

2) uzgadnianiu planów budów, rozbudowy, rozbiórki i remontów wytypowanej infrastruktury kolejowej związanej z obronnością państwa;

3) określaniu potrzeb w zakresie przygotowania i utrzymywania wyznaczonych linii kolejowych, stacji i węzłów, objazdów, przepraw kolejowych, punktów ładunkowych, bocznic kolejowych, rejonów przeładunkowych oraz wytypowanych kolejowych przejść granicznych dla zabezpieczenia potrzeb obronności państwa;

4) ustalaniu warunków i trybu przygotowania stacjonarnych i polowych punktów dezaktywacji oraz odkażania pojazdów kolejowych;

5) ustalaniu warunków udostępniania infrastruktury kolejowej oraz środków łączności dla potrzeb obronności państwa;

6) ustalaniu warunków i trybu realizacji zadań obronnych, wynikających z planu osłony technicznej sieci kolejowej oraz planu technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych;

7) opiniowaniu planów ochrony i obrony obiektów infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym;

8) ustalaniu wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla pojazdów kolejowych przydatnych dla potrzeb obronności państwa;

9) przygotowaniu do sformowania jednostek zmilitaryzowanych, przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym;

10) wymianie informacji o przebiegu realizacji zadań współdziałania.

§ 2.
W celu zapewnienia współdziałania, o którym mowa w § 1:

1) Minister Obrony Narodowej:

a) ustala warunki i wymagania techniczno-eksploatacyjne dla obiektów infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym,

b) opiniuje i uzgadnia plany budów, rozbudowy, rozbiórki i remontów wytypowanej infrastruktury kolejowej związanej z obronnością państwa,

c) planuje (określa) potrzeby w zakresie przygotowania i utrzymywania wyznaczonych linii kolejowych, stacji i węzłów, objazdów, przepraw kolejowych, punktów ładunkowych, bocznic kolejowych, rejonów przeładunkowych oraz wytypowanych kolejowych przejść granicznych dla zabezpieczenia potrzeb obronności państwa,

d) ustala potrzeby i uzgadnia miejsca przygotowania stacjonarnych i polowych punktów dezaktywacji oraz odkażania pojazdów kolejowych,

e) ustala warunki udostępniania infrastruktury kolejowej oraz środków łączności dla potrzeb obronności państwa,

f) ustala warunki i tryb realizacji zadań obronnych wynikających z planu osłony technicznej sieci kolejowej oraz planu technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych,

g) opiniuje plany ochrony i obrony obiektów infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym,

h) ustala i opiniuje wymagania techniczno-eksploatacyjne pojazdów kolejowych przydatnych dla potrzeb obronności państwa,

i) ustala potrzeby i planuje miejsca rozwinięcia jednostek zmilitaryzowanych, przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym,

j) wymienia informacje o przebiegu realizacji zadań współdziałania;

2) zarządcy infrastruktury kolejowej:

a) przygotowują obiekty infrastruktury kolejowej do ustalonych warunków i wymagań techniczno-eksploatacyjnych,

b) przesyłają do zaopiniowania i uzgodnienia plany budów, rozbudowy, rozbiórki i remontów wytypowanej infrastruktury kolejowej związanej z obronnością państwa,

c) przygotowują i utrzymują wyznaczone linie kolejowe, stacje i węzły, objazdy, przeprawy kolejowe, punkty ładunkowe, bocznice kolejowe, rejony przeładunkowe oraz wytypowane kolejowe przejścia graniczne dla zabezpieczenia potrzeb obronności państwa,

d) przygotowują stacjonarne i polowe punkty dezaktywacji oraz odkażania pojazdów kolejowych w uzgodnionych miejscach,

e) przygotowują i utrzymują wytypowaną do udostępniania infrastrukturę kolejową oraz środki łączności dla potrzeb obronności państwa.

f) przygotowują się do wykonania zadań obronnych, wynikających z planu osłony technicznej sieci kolejowej,

g) przysyłają do zaopiniowania i uzgadniają plany ochrony i obrony obiektów infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym,

h) przygotowują do sformowania jednostki zmilitaryzowane, przeznaczone do realizacji zadań osłony technicznej infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym,

i) wymieniają informacje o przebiegu realizacji zadań współdziałania;

3) przewoźnicy kolejowi:

a) przesyłają do zaopiniowania i uzgadniają wymagania techniczno-eksploatacyjne pojazdów kolejowych przydatnych dla potrzeb obronności państwa,

b) przygotowują i utrzymują wyposażenie stacjonarnych i polowych punktów dezaktywacji oraz odkażają pojazdy kolejowe w uzgodnionych miejscach,

c) przygotowują i utrzymują wytypowaną do udostępniania infrastrukturę kolejową oraz środki łączności dla potrzeb obronności państwa,

d) przygotowują się do wykonania zadań obronnych, wynikających z planu technicznego zabezpieczenia masowych przewozów wojskowych,

e) wymieniają informacje o przebiegu realizacji zadań współdziałania.

§ 3.
Zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnicy kolejowi współdziałają z Ministrem Obrony Narodowej poprzez wskazane przez niego organy oraz udzielają tym organom informacji dotyczących podejmowanych i uzgadnianych w ramach współdziałania zadań.
§ 4.
1. Czynności, o których mowa w § 1, podejmowane są w ramach działalności planowej oraz na podstawie pisemnych wniosków zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz Ministra Obrony Narodowej lub wskazanych przez niego organów, zwanych dalej „organami współdziałającymi".

2. Organy współdziałające uzgadniają szczegółowy zakres współdziałania, częstotliwość i rodzaj przekazywanych materiałów.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »