| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie opłat za przejazd autostradą

Na podstawie art. 37d ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób ustalania, dokonywania zmian wysokości oraz pobierania, przez koncesjonariusza, opłat za przejazd autostradą, zwanych dalej „opłatami”, kategorie pojazdów, od których pobiera się opłaty, oraz sposób ogłaszania wysokości tych opłat.
§ 2.
1. Wysokość opłat ustalana jest z uwzględnieniem ilości przejechanych kilometrów, nacisku na oś lub ciężaru pojazdu oraz kategorii pojazdu.

2. Wysokość opłaty za przejazd jednego kilometra autostrady lub jej odcinka dla danej kategorii pojazdu jest kilometrową stawką opłaty za przejazd.

3. Opłaty mogą być ustalane jako zryczałtowane opłaty za przejazd dla danej kategorii pojazdu.

§ 3.
Opłaty mogą być ustalane jako opłaty abonamentowe. W przypadku opłat jednorazowych możliwe jest stosowanie bonifikaty.
§ 4.
1. W celu ustalania i pobierania opłat przyjmuje się następujący podział na kategorie:

1) kategoria 1: motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach;

2) kategoria 2: pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami;

3) kategoria 3: pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami;

4) kategoria 4: pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami;

5) kategoria 5: pojazdy niemieszczące się w kategoriach od 1 do 4 i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym.

§ 5.
1. Opłaty mogą być zmienione przez koncesjonariusza po ich uzgodnieniu z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, z uwzględnieniem warunków określonych w umowie koncesyjnej.

2. O zamiarze zmiany opłat koncesjonariusz zawiadamia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, co najmniej 2 miesiące przed planowaną zmianą.

§ 6.
1. Opłaty nie mogą być zmieniane częściej niż co 6 miesięcy, z tym że pierwsza ich zmiana może nastąpić po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji autostrady lub jej odcinka.

2. Opłaty mogą być zmieniane częściej, jeżeli poprzednia zmiana ma niekorzystny wpływ na poziom ruchu.

§ 7.
Zmianę wysokości opłat ogłasza się w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym oraz w punktach poboru opłat, co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie tej zmiany.
§ 8.
Opłaty mogą być pobierane w gotówce lub za pomocą kart magnetycznych lub kredytowych oraz przy użyciu elektronicznych urządzeń rejestrujących.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »