| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) w Sądzie Okręgowym w Koninie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”,

b) w pkt 17:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych w l instancji, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu;”,

– uchyla się lit. d,

c) w pkt 21:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni;”,

– uchyla się lit. d,

d) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

„24a) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

– w Sądzie Rejonowym w Koninie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku;”,

b) w pkt 18:

– w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący część miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Górna, Śródmieście i Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach,”,

– w lit. c przecinek na końcu zdania zastępuje się średnikiem,

– uchyla się lit. d,

c) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim,

b) w Sądzie Rejonowym w Biskupcu – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Biskupcu i Mrągowie,

c) w Sądzie Rejonowym w Ełku – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ełku, Olecku i Piszu,

d) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w; Bartoszycach, Biskupcu, Ełku, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olecku, Olsztynie, Piszu i Szczytnie,

e) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nidzicy i Szczytnie;”,

d) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim i Nowym Tomyślu,

b) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Gostyniu, Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznaniu, Rawiczu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Złotowie,

c) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Obornikach i Szamotułach,

d) w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Środzie Wielkopolskiej i we Wrześni;”,

e) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:

a) w Sądzie Rejonowym w Kozienicach – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kozienicach i Zwoleniu,

b) w Sądzie Rejonowym w Przysusze – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Przysusze i Szydtowcu,

c) w Sądzie Rejonowym w Radomiu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu;”,

f) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

– w Sądzie Rejonowym w Sieradzu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli;”,

g) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytowie, Człuchowie i Miastku,

b) w Sądzie Rejonowym w Słupsku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku;”,

h) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

– w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Augustowie, Grajewie, Sejnach i Suwałkach;”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »