| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 czerwca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, z tym że w przypadku opłat:

a) za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej – wskazany przez granicznego lekarza weterynarii,

b) za usługowe badania laboratoryjne – wskazany przez wojewódzkiego lekarza weterynarii

– jeżeli są wpłacane przelewem."

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w poz. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Poz.

Rodzaj czynności

Opłata w zł

1

2

3

4

„5) środków żywienia zwierząt:

 

 

a) zawierających materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierząt za przesyłkę:

 

 

– do 30 ton

130,00

 

– powyżej 30 do 100 ton

300,00

 

– powyżej 100 do 500 ton

600,00

 

– powyżej 500 ton

1000,00

 

b) niezawierających materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt za przesyłkę:

 

 

– do 60 ton

130,00

 

– powyżej 60 do 1200 ton

250,00

 

– powyżej 1200 do 5000 ton

600,00

 

– powyżej 5000 ton

2000,00"

 

§ 2.
1. Wysokość opłat określona w poz. 4 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do tych opłat należnych od dnia 1 maja 2004 r.

2. Organy Inspekcji Weterynaryjnej, które wystawiły rachunki za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej środków żywienia zwierząt, w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokonają korekt tych rachunków, określając opłaty za te czynności zgodnie z wysokością określoną w poz. 4 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu określonym w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Środki pieniężne stanowiące różnicę pomiędzy wysokością opłaty pobranej za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej środków żywienia zwierząt przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a wysokością opłaty określonej w rachunkach, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi na rzecz podmiotów, które je wniosły, w terminie 7 dni od dnia dokonania korekt rachunków.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »