| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 października 2004 r.

w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Na podstawie art. 20g ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi, niezbędnych do właściwego obiegu informacji pomiędzy Komendantem Głównym Policji oraz podmiotami zobowiązanymi i uprawnionymi w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.
§ 2.
1. Wzór karty:

1) rejestracyjnej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zapytania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) odpowiedzi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, są dostępne w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 187, poz. 1922.

Załącznik 1. [WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 października 2004 r. (poz. 2337)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KARTY ZAPYTANIA]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY ZAPYTANIA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR KARTY ODPOWIEDZI]

Załącznik nr 3

WZÓR KARTY ODPOWIEDZI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maziarz

Adwokat w UK (solicitor)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »