reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 października 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności producentom surowca tytoniowego

Na podstawie art. 33a ust. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Płatność za ilość surowca tytoniowego dostarczonego podmiotowi wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, zwanemu dalej „przetwórcą”, przyznawana jest producentowi surowca tytoniowego, który:

1) posiada przyznaną na dany rok zbioru kwotę produkcji surowca tytoniowego;

2) zawarł umowę na uprawę tytoniu z przetwórcą albo umowę kontraktacji z grupą producentów tytoniu;

3) wyprodukował surowiec tytoniowy w rejonie uprawy tytoniu oraz na powierzchni wskazanej w umowie na uprawę tytoniu;

4) w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 15 kwietnia następnego roku, dostarczył surowiec tytoniowy przetwórcy na podstawie umowy na uprawę tytoniu, której kopia została przekazana Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”;

5) złożył wniosek o przyznanie płatności w oddziale terenowym Agencji.

§ 2.
Producent surowca tytoniowego składa wniosek o przyznanie płatności w terminie od dnia 15 października danego roku zbioru do dnia 20 kwietnia następnego roku – po dostarczeniu całego surowca tytoniowego na podstawie umów, o których mowa w § 1 pkt 2.
§ 3.
1. Producentowi surowca tytoniowego może zostać przyznana płatność za część surowca tytoniowego, dostarczoną w terminie od dnia 1 września do dnia 15 listopada danego roku zbioru, jeżeli w terminie od dnia 16 do dnia 30 listopada danego roku zbioru złoży on wniosek o przyznanie płatności za tę część surowca tytoniowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, producentowi surowca tytoniowego może zostać przyznana płatność za ilość surowca tytoniowego dostarczonego przetwórcy w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 15 kwietnia następnego roku, jeżeli po dostarczeniu całego surowca tytoniowego złoży on wniosek o przyznanie płatności do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku zbioru, z tym że płatność nie obejmuje ilości surowca tytoniowego, za który Agencja już wypłaciła płatność.

3. Jeżeli na skutek braków formalnych wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostanie bez rozpoznania, producent surowca tytoniowego – po dostarczeniu całego surowca tytoniowego – może złożyć, w terminie do dnia 20 kwietnia roku następującego po roku zbioru, wniosek o przyznanie płatności za ilość surowca tytoniowego dostarczonego przetwórcy w terminie od dnia 1 września danego roku zbioru do dnia 15 kwietnia następnego roku.

§ 4.
Dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte we wniosku w zakresie ilości surowca tytoniowego dostarczonego w ramach umowy na uprawę tytoniu są:

1) zestawienie zbiorcze ilości sprzedanego surowca tytoniowego z danego roku zbioru, sporządzone lub potwierdzone, odrębnie dla każdej umowy na uprawę tytoniu albo umowy kontraktacji, przez producenta surowca tytoniowego;

2) kopie lub kserokopie faktur dokumentujących transakcje wykazane w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w pkt 1, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez producenta surowca tytoniowego;

3) oświadczenie producenta surowca tytoniowego, że tytoń będący przedmiotem wniosku o przyznanie płatności został wyprodukowany na powierzchni określonej w umowie na uprawę tytoniu.

§ 5.
Przyznaną producentowi surowca tytoniowego kwotę płatności Agencja wypłaca na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie płatności, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu płatności stała się ostateczna.
§ 6.
Wniosek o przyznanie płatności za ilość surowca tytoniowego dostarczonego przetwórcy, pochodzącego ze zbioru w 2004 r., składa się w terminie od dnia 3 listopada 2004 r. do dnia 20 kwietnia 2005 r. – po dostarczeniu całego surowca tytoniowego na podstawie umów, o których mowa w § 1 pkt 2.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama