| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie form współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa formy współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
§ 2.
Współpraca, o której mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu oraz wymianie informacji, w zakresie zadań wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej – Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego lub wojewódzkimi lekarzami weterynarii a właściwymi miejscowo wojskowymi organami weterynaryjnymi, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji;

2) ustalaniu między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej – Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego;

3) przeprowadzaniu w zakładach higieny weterynaryjnej badań próbek produktów pochodzenia zwierzęcego przesłanych przez wojskowe organy weterynaryjne;

4) organizowaniu i prowadzeniu wspólnych szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej;

5) dokonywaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii i Szefa Służby Weterynaryjnej – Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, oceny wzajemnej współpracy;

6) przeprowadzaniu wspólnych kontroli zakładów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w produkty pochodzenia zwierzęcego;

7) wspólnym przeprowadzaniu weterynaryjnej kontroli granicznej, której są poddawane wojska obce przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »