reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaj pomieszczeń i urządzeń technicznych, które mogą być wykorzystywane w działalności przedsiębiorstw składowych przyjmujących na skład zboża, rzepak lub ziarno roślin motylkowych;

2) szczegółowe warunki techniczne i finansowe wymagane przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
Przedsiębiorstwo składowe przyjmujące na skład zboża, rzepak lub ziarno roślin motylkowych posiada magazyny lub wydzielone powierzchnie składowe przeznaczone do składowania towarów o pojemności nie mniejszej niż 5000 ton, z czego nie mniej niż 1000 ton powierzchni składowej zostaje wydzielone pod dom składowy oraz laboratorium do przeprowadzania badań jakości towarów.
§ 3.
Magazyny lub wydzielone powierzchnie składowe, o których mowa w § 2, wyposaża się w urządzenia zapewniające:

1) wydanie i przyjęcie z transportu kołowego lub kolejowego co najmniej:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5000 do 10 000 ton,

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

2) ważenie co najmniej:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5000 do 10 000 ton.

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

3) czyszczenie wstępne co najmniej:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5000 do 10 000 ton,

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

4) czyszczenie zasadnicze co najmniej:

a) 5000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5000 do 10 000 ton,

b) 10 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 15 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 20 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

5) suszenie o 6 % wilgotności co najmniej:

a) 5000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5000 do 10 000 ton,

b) 10 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 20 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 40 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

6) transport wewnętrzny poziomy – co najmniej dwie drogi technologiczne transportowe o wydajności:

a) 20 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5 000 do 10 000 ton,

b) 40 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 80 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 120 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton;

7) transport wewnętrzny pionowy – co najmniej dwie drogi technologiczne o wydajności:

a) 25 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności od 5000 do 10 000 ton,

b) 50 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 10 000 do 20 000 ton,

c) 100 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 20 000 do 30 000 ton,

d) 150 000 kg towarów w ciągu godziny – w magazynach o pojemności powyżej 30 000 ton.

§ 4.
Laboratorium, o którym mowa w § 2, wyposaża się w następujące urządzenia pomiarowo-badawcze dostosowane do zakresu i metodyk badań jakości towarów:

1) wilgotnościomierz;

2) gęstościomierz z pojemnikiem 1,0 l lub 0,25 l;

3) zestaw do oznaczania liczby opadania;

4) sita do oznaczania zanieczyszczeń;

5) separator laboratoryjny;

6) analizator NIR z aktualną kalibracją lub zestawy do oznaczania:

a) zawartości białka metodą Kjeldahla,

b) wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny'ego,

c) ilości i jakości glutenu.

§ 5.
1. Osoba prawna prowadząca przedsiębiorstwo składowe może przyjmować na skład towary rolne, o których mowa w § 1 pkt 1, tylko do ich wartości finansowej równej sumie kapitału własnego, która może być powiększona o kwotę posiadanej gwarancji bankowej. Niedopuszczalne jest zliczanie gwarancji udzielonych przez różne banki.

2. Osoba fizyczna oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi prowadzące przedsiębiorstwo składowe mogą przyjmować na skład towary rolne tylko do ich wartości finansowej równej sumie majątku własnego w formie nieruchomości lub prawa do użytkowania wieczystego, wycenionego przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszonej o zadłużenie długoterminowe i powiększonej o ewentualne długoterminowe depozyty finansowe w bankach oraz gwarancję bankową. Niedopuszczalne jest zliczanie gwarancji udzielonych przez różne banki.

3. Wartość finansową towarów rolnych przyjmowanych na skład oblicza się, mnożąc pojemność składową magazynu przez cenę interwencyjną zboża.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama