| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. Nr 136, poz. 1457) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Dopuszcza się stosowanie tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody wykonanych według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Swatoń

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

Załącznik 1. [WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 listopada 2004 r. (poz. 2506)

Załącznik nr 1

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »