reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 października 2004 r.

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 7 i 8,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na zakup środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.”;

2) w art. 10 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub jego uwierzytelnioną kopię albo uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca zagraniczny – odpowiedni dokument wydany przez właściwe władze zagraniczne,”.

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) oświadczenie o przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.”;

3) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji składa się do ministra właściwego do spraw gospodarki w okresach: pierwszego miesiąca pierwszego kwartału i ostatniego miesiąca drugiego kwartału danego roku kalendarzowego. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na udzielenie wsparcia finansowego.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do 4 miesięcy od upływu okresów, o których mowa w ust. 1.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 173, poz. 1808.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama